Z ostatniej chwili

Nagrody rozdane

2021-08-20 12:50:33 informacje
img

Rozdanie nagród Prezydenta Miasta Częstochowy w kategoriach „Kierunek Przyjazna Częstochowa”, „Częstochowa wspiera seniorów”, „Lepsza komunikacja w Częstochowie”  i  „Promotor Częstochowskiej Gospodarki”  uświetniło tegoroczne obchody Dni Częstochowy. Uroczystość odbyła się na Starym Rynku - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Nagrody wręczali wspólnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny. Całość poprowadzili Joanna Iskierka i Bartłomiej Osumek.

Laureatem nagrody w kategorii „Kierunek Przyjazna Częstochowa” zostało Częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe, organizujące m.in. Ogólnopolski Motocyklowy Rajd Jurajski, Pikniki Motocyklowe, akcje charytatywne na rzecz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Laureatem nagrody w kategorii „Częstochowa wspiera seniorów” została Grażyna Omeljaniuk-Szulc, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice Częstochowskiej. Z wykształcenia jest organizatorem ruchu turystycznego, ma uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych; od młodych lat działała społecznie, w tym w harcerstwie, Zrzeszeniu Studentów Polskich i w ruchu turystycznym. Z pasją i ogromnym zaangażowaniem aktywizuje słuchaczy UTW do pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań z zakresu historii i kultury wielu regionów naszego kraju i Europy. Organizuje zajęcia na pływalni, ćwiczenia gimnastyczne, jogę, zajęcia ruchowo-taneczne, a w  ramach ochrony i promocji zdrowia - spotkania z ludźmi medycyny i nauki. Jest również inicjatorką utworzenia w Częstochowie Miejskiej Rady Seniorów, a także organizacji Śląskiego Przeglądu Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Częstochowie. Za swoją działalność otrzymała Laur Pomocy Społecznej, wyróżnienie Prezydenta Miasta Częstochowy przyznawane za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nieustannie poszukuje nowych form i metod aktywizacji i integracji międzypokoleniowej osób starszych oraz sposobów przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów.

W kategorii „Lepsza komunikacja w Częstochowie” laureatem został Hillwood - jedna z wiodących globalnych firm z branży nieruchomości komercyjnych, z ponad 30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. Na świecie wybudowała już ok. 16 mln m kw. powierzchni magazynowej, z czego w Polsce ponad milion. Nowoczesne centra logistyczne i przemysłowe w Polsce buduje od 2014 r. 16 marca 2020 r. Hillwood podpisał z Miastem umowę na realizację inwestycji drogowej - będzie partycypował w kosztach przedłużenia ul. Jaskrowskiej do ronda u zbiegu ul. Warszawskiej i Cmentarnej. Droga ta jest budowana zarówno na potrzeby obsługi inwestycji magazynowej, jak i dla mieszkańców. Kompleks „Częstochowa – Miasto” zlokalizowany na tym terenie składać się będzie docelowo z dwóch hal o łącznej powierzchni ok. 64 tys. m kw.

Wyróżnienia w kategorii Teraz Lepsza Praca „Promotor Częstochowskiej Gospodarki” przyznawane są za wyjątkowe zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz propagowanie postaw aktywności obywatelskiej. Okres epidemii koronawirusa spowodował, że przed przedsiębiorcami stanęły niespotykane dotąd wyzwania. Szczególnie cenne były więc wysiłki mające na celu pomoc i wsparcie dla służby zdrowia. 

Laureaci

KLIMEK - PLAST Sp. z o.o., sp.k. – firma, która na stałe wywalczyła sobie dobrą pozycję na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, tworząc wysokiej jakości produkty na bazie najnowszych technologii. Wyszła z samoistną inicjatywą, produkując i bezpłatnie przekazując pracownikom opieki medycznej kilka tysięcy przyłbic.

TAR-MAG – firma zajmująca się techniczną obsługą pojazdów. Bezpłatnie odkażając metodą ozonowania wszystkie pojazdy służb ratunkowych pokazała w praktyce, jak wygląda zaangażowanie i wsparcie służb sanitarnych.

F.U.H. INVESTBUD Jarosław Kasprzyca; P.P.H.U. Jakubex Robert Banasiak; Salon Dekorian Home w Częstochowie – wykonali izolatki na oddziale kardiologii, łącząc swoje siły z branż: usług budowlanych, elektrycznej i wyposażenia wnętrz.

Wyróżnienie Główne otrzymała firma E-COMMERCE PARTNERS sp. z o.o. – właściciel marki ELTROX. To jedna z najbardziej dynamicznych firm w regionie, sieć sklepów elektronicznych z monitoringiem i alarmami, od kilku lat budująca swoją markę. Aby usprawnić funkcjonowanie Szpitala Miejskiego, stworzyła systemowe rozwiązanie do komunikowania się z chorymi oraz wyposażyła szpital w nowoczesny system pomiaru temperatury ciała.

Nagrodę specjalną otrzymała firma X-KOM sp. z o.o., jedna z największych firm w branży, nowoczesna i dynamiczna. W ciągu kilku lat stała się liderem sprzedaży internetowej. Skorzystała z możliwości, jakie daje działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, stając się „dobrym przykładem” dla wielu przedsiębiorców z Częstochowy. Godna naśladowania jest także bezprecedensowa pomoc udzielona przez tę firmę Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu. X-KOM przekazał sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej o wartości 400 tys. zł w wypełnionym po brzegi tirze.

Fot: Łukasz Stacherczak / Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.017 seconds.