Z ostatniej chwili

Nagrody za działalność w NGO - nabór wniosków

2022-08-30 14:00:05 informacje
img

Do 16 września można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby fizyczne.
Aby zgłosić kandydata, trzeba do 16 września wypełnić wniosek i dostarczyć go do Urzędu Miasta:
- w formie papierowej: do kancelarii Urzędu, ul. Śląska 11/13,
- pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu),
- elektronicznie: wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e-PUAP (wniosek musi być opatrzony podpisem kwalifikowanymi).

 

Page generated in 0.0169 seconds.