Z ostatniej chwili

Nauka zdalna w kolejnych szkołach

2021-11-09 13:56:04 informacje
img

Kolejne klasy z częstochowskich placówek oświatowych przechodzą na naukę zdalną.

W efekcie pozytywnych wyników testów w kierunku SARS-CoV-2 u uczennic i uczniów częstochowskich placówek oświatowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych, a tym samym przejście na zdalne nauczanie następujących klas:

- klasa Ia, IId oraz IIg w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej - do 10 XI;

- klasa Ic, IVb, IVc, Vc w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej PINOKIO przy ul. Warszawskiej  - do 10 IX;

- klasa IIf oraz IIIj w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości - do 12 XI;

- klasa III w Zespole Szkół Technicznych przy alei Jana Pawła II - do 12 XI;

- Klasa IIabcd w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Okólnej - do 12 XI;

- klasa IIb oraz IIIb w SP 16 przy ul. Ułańskiej - do 12 XI;

- grupa 4-latków w MP 15 przy ul. Michałowskiego - do 12 XI;

- grupa Krasnoludków w MP nr 13 przy ul. Gwiezdnej - do 12 XI;

- grupa Słoneczek i Żabek w MP nr 3 przy ul. Focha - do 13 XI;

- klasa IIc w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego - do 13 XI;

- klasa Vb w SP 49 przy ul. Jesiennej - do 13 XI;

- klasa IIIdp w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dąbrowskiego - do 14 XI;

- klasa IV i V Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Jasnogórskiej - do 14 XI;

- klasa VIIIb w SP 15 przy ul. Wirażowej - do 15 XI;

- klasa Ib w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących przy alei Niepodległości - do 15 XI;

- klasa IIb w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Krakowskiej - do 15 XI;

- klasa VIIb w SP 31 przy ul. PCK - do 15 XI.

 

 

 

Page generated in 0.0206 seconds.