Z ostatniej chwili

Nie tylko elektryczne hulajnogi

2021-05-23 21:26:02 informacje
img

Przepisy, które weszły 20 maja, związane z poruszaniem się hulajnóg elektrycznych pozwoliły się zastanowić, jak powinny się poruszać po drogach inne urządzenia: UTO (urządzenie transportu osobistego) i UWR (urządzenie wspomagające ruch).
Przy okazji wyjaśniamy, co znaczą te tajemnicze, skrótowe  nazwy.
UTO - pojazd napędzany eletrycznie z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe - to np. deskorolka elektryczna czy urządzenie samobalansujące.
Aby korzystać z UTO, mając 10-18 lat, trzeba mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Dorośli mogą nimi jeździć bez uprawnień. Dzieci do lat 10 mają zakaz poruszać się nimi na drodze. Jest też wyjątek: w strefie zamieszkania dzieci do lat 10 mogą się poruszać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
Można nimi jeździć drogami dla rowerów, a chodnikiem lub drogą dla pieszych - tylko gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Niedopuszczlne jest korzystanie z jezdni.
Na chodniku i drodze dla pieszych pojazdem UTO trzeba się poruszać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Natomiast prędkość dopuszczalna dla niego w ogóle - to 20 km/h.
Na chodniku oraz drodze dla pieszych ma obowiązek ustepować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
Jadący ma pewne obowiązki. Po pierwsze - sygnalizowanie kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku ruchu jazdy lub pasa ruchu. Trzeba to zrobić zawczasu i wyraźnie. Po drugie - zachowanie bezpiecznego odstępu - nie mniejszego niż 1 m przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (takich jak rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna), urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, kolumna pieszych.
Gdzie wg przepisów można takim pojazdem stanąć? Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m.
Jadącemu UTO zabrania się oczywiście kierować pojazdem w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie. Nie może czepiać się pojazdów, holować lub ciągnąć innego pojazdu, przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. Zakazano w przepisach ciągnięcia za pojazdem osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innym, podobnym urządzeniu.
UWR z kolei - urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni - to np. rolki, wrotki, deskorolki, tradycyjne hulajnogi. Nie mają co do prowadzenia ograniczeń wiekowych, nie potrzeba też kierującym specjalnych uprawnień.
Można pojazdami UWR jeździć po chodnikach, drogach dla pieszych i drogach dla rowerów (tu obowiązuje kierujących ruch prawostronny).
Poruszać się nimi można na chodniku i drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zapewniającą panowanie na urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa.
Na chodniku oraz na drodze dla pieszych poruszający się takim pojazdem mają obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu. W strefie zamieszkania mają pierwszeństwo przed pojazdem, lecz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Dotyczące ich obowiązki to:
- zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z drogi
- zachowanie bezpiecznego odstępu przy wymijaniu/omijaniu
- przed wyprzedzaniem upewnienie się, czy jest dostateczne miejsce do wykonania manewru bez utrudnienia komukolwiek ruchu
- korystanie z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych przy przekraczaniu jezdni.
Wspomnijmy, że i oni powinni być podczas jazdy trzeźwi (co dotyczy spożywania nie tylko alkoholu, ale i podobnie działających substancji), nie wolno im przewozić innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, ciągnąć pojazdu lub ładunku. Mają też zakaz czepiania się pojazdów i poruszania się tyłem.

Lada moment wejdą w życie zmiany w przepisach ruchu drogowego dotyczące pieszych. Ze szczegółami warto się będzie  zapoznać również. 

Page generated in 0.0224 seconds.