Z ostatniej chwili

Niedługo nabór wniosków na miejskie eko-dotacje

2023-02-21 11:49:03 informacje
img

Miasto wkrótce zacznie przyjmować wnioski na tegoroczne dotacje do wymiany źródła ciepła  na bardziej ekologiczne, a także fotowoltaikę i usunięcie azbestu. Wnioski będą przyjmowane do 28 kwietnia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   
Rada Miasta Częstochowy na lutowej sesji przyjęła uchwały  dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez osoby fizyczne z zakresu ochrony środowiska, tj. modernizacji systemów grzewczych, montażu instalacji fotowoltaicznych oraz usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest.
Zgodnie z zapisami uchwały w tej sprawie wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Dofinansowanie będzie przysługiwać na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umów dotacji, jednak nie później niż do 20 września 2023 r. - w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych oraz usuwania wyrobów azbestowych. W przypadku modernizacji systemu grzewczego czas na realizację zadania będzie upływał 27 października.
W przypadku likwidacji kotła opalanego węglem i zastąpienia go ekologicznym źródłem ciepła, tj. podłączeniem do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym bądź pompą ciepła - dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów netto zakupu nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów) lub wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.
Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.
W przypadku usuwania azbestu z nieruchomości dofinansowywane będą koszty demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku płyt azbestowo-cementowych z dachu bądź elewacji budynku. Kwota dotacji wyniesie do 70% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę, ale nie więcej niż 5 tys. zł.
Jeśli na nieruchomości zalegają odpady azbestowe zdemontowane na niej przed 1 stycznia 2021 r., można ubiegać się o dotację na transport i unieszkodliwienie tych odpadów. Dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów takiej usługi, jednak nie więcej niż 2 tys. zł.
Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy po wejściu w życie przedmiotowych uchwał nie później niż do 28 kwietnia 2023 r. (decydować będzie data wpływu wniosku do urzędu).

Fot. Biuro prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0171 seconds.