Z ostatniej chwili

Nieruchomości na sprzedaż

2021-05-08 13:13:53 informacje
img

Do zapoznania się z propozycjami nieruchomości na sprzedaż zaprasza Centrum Obsługi Inwestora. Termin wpłacenia wadium upływa 19 maja, natomiast przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta 25 maja - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 od godz. 10.00.
A oto nieruchomości, które miasto wystawiło do sprzedaży:
1) samodzielny lokal mieszkalny przy ul. Wierzbowej 18 (lokal nr 9)
Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny, jest położony w obrębie 338 na działce nr 71/2 o powierzchni 0,8870 ha.
Opis lokalu: lokal mieszkalny o powierzchni 35,30 m kw., składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju – rozkład pomieszczeń jest funkcjonalny. Lokal jest położony na IV piętrze w pięciokondygnacyjnym, ocieplonym budynku wielomieszkaniowym. Ekspozycja okien jest na północny zachód oraz południowy wschód. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. Lokal wymaga remontu. W kondygnacji piwnicznej do lokalu przynależy pomieszczenie do wyłącznego korzystania z rzeczy wspólnej, tj. piwnica. Sąsiedztwo budynku to zabudowa wielo- i jednorodzinna. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”  
Cena wywoławcza – 138.000 zł; w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek naliczenia podatku VAT, do ceny zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
Termin wpłacenia wadium w wysokości 27.000 zł upływa 19 maja 2021 r.
Lokal zostanie udostępniony do oglądania 13 maja od godz. 10.00 do godz. 11.00.
2)  samodzielny lokal mieszkalny przy ul. Sportowej 36 (lokal nr 92)
Adres lokalu oraz oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów i budynków: lokal mieszkalny nr 92 w budynku położonym w Częstochowie przy ul. Sportowej 36 (dzielnica Wrzosowiak). Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny, jest położony w obrębie 351 na działce nr 71/14 o powierzchni 1,6810 ha.
Opis lokalu: lokal mieszkalny o powierzchni 35 m kw., składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Rozkład pomieszczeń jest funkcjonalny. Jest położony na II piętrze w pięciokondygnacyjnym, ocieplonym budynku wielomieszkaniowym. Ekspozycja okien jest na wschód, lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, c.o. Lokal wymaga remontu. Sąsiedztwo budynku to zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowo-handlowa. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.
Cena wywoławcza – 130.000 zł; w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek naliczenia podatku VAT, do ceny zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
Termin wpłacenia wadium w wysokości 25.000 zł upływa 19 maja 2021 r.
Lokal zostanie udostępniony do oglądania 13 maja 2021 r. od godz. 11.30 do godz. 12.30.
Lokale mieszkalne oferowane do sprzedaży przez miasto, nie znajdujące się w zasobach administrowanych przez ZGM TBS, to najczęściej efekt decyzji Sądu dotyczącej mienia spadkowego, które nie ma spadkobierców lub którego spadkobiercy się zrzekają (np. z racji zadłużenia lokalu). Wtedy spadkobiercą jest gmina/miasto, na terenie której zamieszkiwał właściciel mieszkania. Jeżeli taki lokal znajduje się w budynku poza zarządem miejskim, najbardziej logicznym wyjściem jest przygotowanie go do sprzedaży w drodze przetargu.    
3)  działkę nr 13/6 obręb 20 o powierzchni 47 m kw. w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów przy ul. ks. Piotra Skargi
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UP – obszary zabudowy usługowej z produkcją.
Cena wywoławcza – 8.300 zł
Termin wpłacenia wadium w wysokości 1600 zł upływa 19 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod poniższymi linkami:
- ul. Wierzbowa, ul. Sportowa -
https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1169293/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-zbycie-samodzielnych-lokali-mieszkalnych
- ul. ks. Piotra Skargi - 
https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1169292/ogloszenie-dot-drugiego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa
Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy telefonicznie, pod nr 34 370 78 13. W Wydziale udostępnia się do wglądu rzut lokali i pomieszczeń przynależnych – piwnic (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0179 seconds.