Z ostatniej chwili

Nowa perspektywa finansowa UE - ankieta dla przedsiębiorców

2021-09-02 13:19:40 informacje
img

Nowa perspektywa finansowa UE - ankieta dla przedsiębiorców

Urząd Miasta zachęca przedsiębiorców z Częstochowy i subregionu do wypełnienia ankiety, której wyniki będą pomocne w opracowaniu Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego na lata 2021-2027.

W związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027 rozpoczął się proces przygotowania zarysu Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego (obejmującego miasto Częstochowę oraz teren powiatów częstochowskiego ziemskiego, kłobuckiego i myszkowskiego) na lata 2021-2027.

Agencja Rozwoju Regionalnego i Urząd Miasta Częstochowy zachęcają przedsiębiorców działających na terenie naszego subregionu do wypełnienie ankiety. Jej tematem są perspektywy rozwoju przedsiębiorczości i oczekiwania dotyczące jej wsparcia w Częstochowie i subregionie.

– Chcemy właściwie zidentyfikować kluczowe potencjały i wyzwania obszaru subregionu oraz aspiracje i potrzeby jego mieszkańców, tak by planowany do opracowania dokument Strategii wyznaczał kierunki jego rozwoju, a przede wszystkim, by odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców obszaru – piszą autorzy ankiety:.

Ankietę można wypełnić, korzystając z linku:
https://www.interankiety.pl/f/pEdA4R1M

Ta i inne ankiety dla mieszkańców związane z nową perspektywą unijną są dostępne także poprzez stronę Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego:
https://www.subregion-polnocny.pl/

 

Page generated in 0.0171 seconds.