Z ostatniej chwili

Nowa publikacja o lwowskim cmentarzu polskich bohaterów

2023-05-10 12:43:42 informacje
img

Spotkanie poświęcone książce Ryszarda Stefaniaka „Cmentarz obrońców Lwowa. Powstanie – Zniszczenie – Odbudowa” odbędzie się dziś,  w środę 10 maja o godz. 17.00 w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Cmentarz Obrońców Lwowa jest nekropolią walczących o „polski Lwów” w listopadzie 1918 r., podczas wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919 oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Książka śledzi dzieje tego cmentarza od jego powstania, przez okres 20-lecia międzywojennego, erę Związku Radzieckiego, po czasy współczesne. Jest to zarazem detaliczny, uzupełniony wieloma zdjęciami zapis systematycznego niszczenia tego szczególnego dla polskiej tradycji narodowej miejsca w czasach sowieckich, a także relacja z niełatwej odbudowy cmentarza w niepodległym państwie ukraińskim. 

Publikacja może spełniać rolę przewodnika dla odwiedzających lwowski cmentarz Polek i Polaków – zwłaszcza młodych. Jak we wstępie stwierdza bowiem autor, młodym ludziom trzeba ciągle uświadamiać miejsce i rolę Lwowa w naszych dziejach. 

W oczach żyjących pod zaborem austriackim Polaków Lwów miał status duchowej stolicy polskości. To wokół tego miasta – symbolu dawnej chwały –  konsolidował się naród w obliczu zewnętrznych zagrożeń. A przy tym Lwów był kuźnią elit inteligenckich, naukowych i artystycznych. Jego społeczność dumnie podkreślała polski charakter miasta. Było dla niej  oczywiste, że odrodzona, niepodległa Polska musi objąć je swoimi granicami. Lwów miał jednak wyjątkowy status także dla narodu ukraińskiego, który postrzegał go jako historyczną stolicę Ukrainy Zachodniej. To stamtąd rozchodziła się ukraińska myśl niepodległościowa. Żaden z obu narodów nie zamierzał zatem rezygnować ze swoich praw do Lwowa, z uczuć i tradycji z nim związanych. Więc gdy na spornych terenach zaczęły tworzyć się zręby przyszłych władz obu narodów, było jasne, że przyszłość Lwowa i Galicji Wschodniej zadecyduje się w krwawym starciu…  Oddolna obrona Lwowa przez polską społeczność w 1918 r. oraz wyrosła z niej legenda „Orląt lwowskich” są jednym ze składników trwającego polsko-ukraińskiego konfliktu zbiorowej, dziejowej pamięci…

Page generated in 0.0168 seconds.