Z ostatniej chwili

Nowe kotłownie w miejskich przedszkolach

2022-11-07 12:27:32 informacje
img

W tym roku MP 41 zyskało nową kotłownię gazową, a ta w MP 19 została gruntownie przebudowana – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zakres robót w Miejskim Przedszkolu 41 objął:

- likwidację dotychczasowej kotłowni węglowej, 

- zmianę sposobu użytkowania lokalu na potrzeby kotłowni gazowej, 

- budowę wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym,

- likwidację pieca węglowego w kuchni oraz montaż urządzeń elektrycznych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzysząca.

Wykonawcą tej inwestycji, którą realizowano od połowy kwietnia do końca sierpnia, była częstochowska firma Eko-technologie.eu. Kwota umowy opiewała na 360 tys. zł, do czego doszły koszty nadzoru inwestorskiego, dokumentacji projektowej i opłata za przyłącza elektryczne i gazowe. Łącznie zadanie zamknęło się kwotą 400,3 tys. zł. 

W Miejskim Przedszkolu 19 przebudowano istniejącą kotłownię wraz z całą instalacją gazową oraz wymieniono grzejniki i całą instalację C.O. Prace realizowano od 6 kwietnia do 18 sierpnia, a ich wykonawcą była firma Miarpol Sp. z o.o. z Częstochowy. Łączna kwota zadania to 224,9 tys. zł, z czego umowa opiewała na 181,5 tys. zł. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0142 seconds.