Z ostatniej chwili

Obywatelski monitoring funduszy Unii Europejskiej

2022-11-04 13:51:02 informacje
img

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca organizacje pozarządowe do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Organizacje pozarządowe mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są przez formularz

W komitetach monitorujących potrzebni są przedstawiciele z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami. Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych.

W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

a) przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,

b) partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej,

c) minimum 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych,

a także ich federacji, związków.

Komitety oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych.

Page generated in 0.0173 seconds.