Z ostatniej chwili

Od wtorku zmienią się przepisy ruchu drogowego

2021-05-31 10:07:52 informacje
img

1 czerwca wchodzi w życie ustawa z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463). Wprowadzi przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolici dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także zobliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych - informuje Policja.
Zgodnie z nowymi przepisami pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo, tylko gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.
By zwiększyć ochronę pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, kierujących pojazdami zobowiązano do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:
- zachować szczególną ostrożność,
- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić mu  pierwszeństwa.
Pieszy wciąż ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania mu się także wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.
Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
* DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA OBSZARZE ZABUDOWANYM
Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.
* MINIMALNY ODSTĘP MIĘDZY POJAZDAMI
Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.
Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.
Uwaga!
Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

Page generated in 0.0157 seconds.