Z ostatniej chwili

Ojcowski jest trendy

2021-06-22 13:46:15 informacje
img

Ponad 9,3 tys. ojców w województwie śląskim korzystało z zasiłku macierzyńskiego w okresie od stycznia do końca maja tego roku. W całej Polsce takie świadczenie pobierało ponad 70 tys. mężczyzn. Przy okazji Dnia Ojca warto przypomnieć, że podlegając ubezpieczeniu chorobowemu, w przypadku narodzin dziecka tato może skorzystać z płatnej opieki nad maluszkiem w postaci urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego. W zdecydowanej większości tatusiowe korzystają z tego ostatniego.

Rodzice nowo narodzonego dziecka mogą liczyć na 52 tygodnie wolnego od pracy, na które składają się urlopy macierzyński i rodzicielski. Zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy przyjmują dziecko na wychowanie. Okres ten może się wydłużyć, jeśli przy porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko. Dodatkowo tatusiowie mają jeszcze prawo do urlopu ojcowskiego. Trwa on dwa tygodnie i jest przeznaczony tylko dla ojców. Za opiekę nad dzieckiem w czasie urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego ubezpieczonemu rodzicowi przysługuje zasiłek macierzyński. W województwie śląskim w okresie od stycznia do maja świadczenie to pobierało 46,7 tys. rodziców, w Polsce ZUS wypłacił zasiłek macierzyński ponad 402 tysiącom osób. 

Najwięcej zasiłków macierzyńskich w  woj. śląskim wypłaca Oddział ZUS w Rybniku. Otrzymuje go blisko 12 tys. osób. W pozostałych oddziałach statystyka wypłaty zasiłków macierzyńskich za okres od stycznia do maja wygląda następująco: w Bielsku-Białej - 7827, Chorzowie - 7316, Częstochowie - 5562, Sosnowcu - 5952, Zabrzu - 8171. 

Tata na macierzyńskim

Łączna długość urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. - Statystyki ZUS pokazują, że w zdecydowanej większości to kobiety z niego korzystają i zostają z nowo narodzonym dzieckiem w domu na urlopie macierzyńskim, a potem rodzicielskim. Wynika to poniekąd z faktu, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem - informuje Beata Kopczyńska.
Natomiast jeśli po tych 14 tygodniach mama będzie chciała wrócić do pracy, dzieckiem może zaopiekować się tata. Z takiej możliwości urlopu macierzyńskiego w województwie śląskim w okresie od stycznia do maja tego roku skorzystało blisko pół tysiąca ojców, natomiast w całym kraju ponad 3,9 tys. mężczyzn.  

* Małe zainteresowanie urlopem rodzicielskim 

Po urlopie macierzyńskim oboje rodziców mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, a w przypadku urodzenia co najmniej dwójki dzieci - do 34. Urlop ten przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie. - Urlop rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Urlop może zostać udzielony w nie więcej niż 4 częściach, stanowiących wielokrotność tygodnia, przypadających bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. Ten urlop rodzice mogą wykorzystać wspólnie lub podzielić między siebie – ważne, aby w sumie nie przekroczyli limitu 32 lub 34 tygodni - tłumaczy rzeczniczka. 

W okresie od stycznia do maja z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w Polsce skorzystało ponad 246 tys. rodziców, w tym zaledwie 1,9 tys. mężczyzn. W województwie śląskim na urlopie rodzicielskim w tym czasie było 27,8 tys. rodziców, z czego tylko 223 ojców.

* Ojcowski jest trendy

Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski ustalony przepisami Kodeksu pracy. Ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, maksymalnie w dwóch częściach po tydzień każda. W tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim.

To uprawnienie tylko dla ojców i trzeba przyznać, że tatusiowe chętnie z niego korzystają. W województwie śląskim na urlopie ojcowskim w ciągu 5 miesięcy 2021 r. było 8,7 tys. mężczyzn, a w kraju ponad 65 tys. ojców.

Page generated in 0.0156 seconds.