Z ostatniej chwili

Otwórz się na zawód w Zespole Szkół Technicznych

2023-03-06 10:52:53 informacje
img

W konkursie promującym naukę zawodu uczniowie i uczennice ostatnich klas szkół podstawowych poznawali bliżej w ZST technikę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz zawód montera sieci i instalacji sanitarnych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

2 marca w Zespole Szkół Technicznych odbyła się druga edycja konkursu promującego szkolnictwo zawodowe „Otwórz się na zawód”. Konkurs zorganizowano pod patronatem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy we współpracy z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Centrum Informacji Zawodowej.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas VIII szkół podstawowych. Jego celem –upowszechnienie kształcenia zawodowego, w tym zachęcenie młodych ludzi do zapoznania się z wybranymi zawodami nauczanymi w Zespole Szkół Technicznych: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz monter sieci i instalacji sanitarnych.

Do konkursu zgłosiło się 5 szkół podstawowych z Częstochowy. Każdą mogły reprezentować dwie dwuosobowe drużyny. Łącznie w konkursie udział wzięło 18 uczniów.

Konkurs składał z dwóch etapów:

testu teoretycznego dotyczącego branży energetyki odnawialnej oraz branży instalacyjnej (do II etapu jury wyłoniło po 3 drużyny z każdej branży z największą liczbą punktów);

części praktycznej, która polegała na wykonaniu określonego zadania (wyrobu) na przygotowanym stanowisku pracy dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz montera sieci i instalacji sanitarnych.

Laureatami konkursu zostali:

– w kategorii technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1) Filip Kuroń oraz Marceli Kruk ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. L. Zamenhofa (I miejsce);

2) Filip Całusiński oraz Dawid Kruk ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza (II miejsce);

3) Bartłomiej Kolanko i Julia Stempińska ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. M. Konopnickiej (III miejsce);

– w kategorii monter sieci i instalacji sanitarnych:

1) Kacper Wieczorek oraz Dominik Lipiński z SP nr 38 im. L. Zamenhofa (I miejsce),

2) Michał Brzozowski oraz Alan Walczak z SP nr 39 im. M. Konopnickiej (II miejsce);

3) Franciszek Kotnowski oraz Adam Powroźnik z SP nr 37 im. Jana Pawła II (III miejsce).

Nagrody zwycięzcom wręczał m.in. Rafał Piotrowski – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0159 seconds.