Z ostatniej chwili

Partnerstwo na rzecz lepszej komunikacji

2023-09-01 11:03:32 informacje
img

Częstochowa oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego zawarły partnerstwo na rzecz realizacji unijnego projektu związanego z rozbudową systemu informacji pasażerskiej, a także inwestycjami m.in. na placu Rady Europy, na Północy i Promenadzie Niemena – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Umowa partnerstwa to etap przygotowania do realizacji projektu „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”, który ma być dofinansowany przez Unię Europejską w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 i służyć rozwojowi transportu publicznego oraz poprawiać możliwości komunikacyjne w mieście.

– Nowe centra w mieście zaplanowaliśmy na pl. Rady Europy przy dworcu kolejowym, które ma uzupełniać to od strony ul. Piłsudskiego; przy węźle autostradowym drogi 908 przy ul. Przyjemnej – Gościnnej, a także na Północy. Pętla i parkingi przy Gombrowicza – poprzez ciąg pieszo-jezdny Promenady Niemena – będą połączone m.in. z ul. Kiedrzyńską – zapowiada prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Chodzi o to, aby można było łatwo przesiadać się między różnymi środkami komunikacji i umożliwić mieszkańcom wygodne korzystanie z komunikacji publicznej, systemu rowerów miejskich czy miejsc pieszej rekreacji.     

W ramach projektu zakładane jest także uzupełnienie funkcjonującego już w mieście Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, poprzez ustawienie i podłączenie kolejnych elektronicznych tablic SDIP na przystankach MPK (zakłada się możliwość instalacji minimum 65 nowych tablic). Projekt, który wpisuje się w program „Lepsza Komunikacji w Częstochowie”, dotyczy więc zarówno infrastruktury transportu zbiorowego, a więc udogodnień dla pasażerów, jak i poprawy komfortu poruszania się dla rowerzystów oraz pieszych. Będzie także inwestycją proekologiczną i poprawiającą jakość przestrzeni miejskiej.  

Całkowity szacunkowy koszt zadania to 45 mln, z czego 38 mln zł ma stanowić dofinansowanie unijne ze środków, którymi będzie dysponował Subregion Północny. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w pierwszym kwartale 2024 r., na bazie programu funkcjonalno-użytkowego, który jest w trakcie opracowania. Realizacja projektu w formule „zaprojektuj i zbuduj” może się rozpocząć najwcześniej w IV kwartale przyszłego roku, a zakończyć najpóźniej w 2029 r.

– Częstochowa mocno oddziałuje komunikacyjnie i centra przesiadkowe, które mają powstać w mieście, będą także służyć m.in. mieszkańcom powiatu – mówi Krzysztof Smela, członek zarządu związku subregionalnego i starosta powiatu częstochowskiego. – Bazując na naszej dotychczasowej partnerskiej współpracy, dzięki której jesteśmy jako subregion w krajowej czołówce, jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich, liczę, że środki przeznaczone na ten i pozostałe projekty uda się spożytkować z korzyścią dla mieszkańców. 

– W naszym subregionie – w Częstochowie oraz na terenie powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego - planowana jest w sumie realizacja 16 centrów przesiadkowych. Wartość dofinansowania do ich budowy ma przekroczyć 90 mln zł  – dodaje Wojciech Ostaszewski, dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Umowa partnerstwa zawarta 30 sierpnia w Urzędzie Miasta Częstochowy jest już ostatnią z pięciu podpisanych takich umów dotyczących budowy centrów przesiadkowych na terenie całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Projekt ma służyć lepszej  i niskoemisyjnej komunikacji mieszkańców subregionu.

 

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Page generated in 0.0158 seconds.