Z ostatniej chwili

Pieniądze dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

2021-06-01 11:19:07 informacje
img

Od 1 czerwca przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS o dofinansowanie projektów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku ZUS przeznaczy na ten cel aż 75 mln zł, o 25 mln więcej niż w poprzednich latach. Wysokość kwot i poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. 
Inwestycje zgłoszone w ramach konkursu mają nie tylko poprawić bezpieczeństwo pracy, ale także zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Firmy mogą się starać m.in. o dofinansowanie zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem, promieniowaniem czy sprzętu, który ograniczy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.
- Pieniądze z dofinansowania z ZUS można przeznaczyć np. na urządzenia oczyszczające i wentylujące powietrze, oświetlenie, rusztowanie ruchome – przejezdne, zakup środków ochrony indywidualnej, wind dekarskich czy środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników takich  jak bariery tymczasowe, balustrady, pachołki, itp.   Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
* Od 5 tys. zł do pół miliona zł
Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania jest największy. Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób - do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł). Najwyższe kwotowo dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może to być nawet pół miliona zł, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu. - Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 5 tys. zł. W ramach programu dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w „Katalogu działań”. W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy - dodaje rzeczniczka.
* Termin na złożenie - do 30 czerwca
Wnioski można składać od 1 do 30 czerwca. Przekazanie dokumentów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków przeprowadzi ZUS. Późniejsza ocena merytoryczna należy natomiast do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Na stronie BIP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki. 
Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl
* Komu dofinansowanie nie przysługuje
Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Na dofinansowanie nie może liczyć przedsiębiorca, który zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne oraz z podatkami. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub układowego z wierzycielem. Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu. 

Page generated in 0.0164 seconds.