Z ostatniej chwili

Pieniądze na działania Muzeum

2023-03-23 10:50:40 informacje
img

Muzeum Częstochowskie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację dwóch projektów: modernizację stałej wystawy historycznej oraz konserwację tła do fotografii z wizerunkiem klasztoru jasnogórskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Dwuletnie zadanie „Modernizacja stałej wystawy historycznej, zaplanowana na lata 2023-24”, otrzymało dotację w kwocie 275 tys. zł. Chodzi o to, by stworzyć nową, atrakcyjną ekspozycję zabytków archeologicznych i historycznych. Projekt obejmie prace aranżacyjne w przestrzeniach ekspozycyjnych o łącznej powierzchni 193 m² na parterze budynku Ratusza. Obecnie znajduje się tam udostępniony zwiedzającym w 2006 r. I etap wystawy stałej „Dzieje miasta Częstochowy – Od pradziejów do końca XVIII w.”.

W ramach zadania ekspozycja zyska nie tylko nową aranżację, ale również zaprezentuje aktualny stan badań archeologicznych i historycznych naszego regionu. Pokazane zostaną jedne z najcenniejszych zabytków ruchomych ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, uzupełnione unikalnymi depozytami. Planowane jest również przeprowadzenie prac mających konserwatorsko zabezpieczyć i przygotować muzealia ze zbiorów własnych do ekspozycji (zakonserwowanych zostanie ponad 150 obiektów). Ponadto wykonane zostaną: instalacja bezpiecznego dla eksponatów, energooszczędnego oświetlenia, prace remontowe sal ekspozycyjnych, montaż nagłośnienia. Dodatkowe pogłębiające wiedzę treści wystawy udostępnione zostaną poprzez urządzenia i rozwiązania multimedialne. 

Nowej ekspozycji będzie towarzyszyła oferta spotkań, wykładów, warsztatów edukacyjno-popularyzatorskich adresowanych do różnych grup wiekowych. Celem projektu jest stworzenie wystawy atrakcyjnej dla wszystkich odbiorców, niezależnie od wieku czy wykształcenia.

Udostępnienie zmodernizowanej ekspozycji opowiadającej o historii miasta będzie wydarzeniem otwierającym jubileuszowe obchody 120-lecia Muzeum Częstochowskiego.

Na konserwację tła do fotografii z wizerunkiem klasztoru jasnogórskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej Muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie 54.600 zł. W ramach zadania planowana jest pełna konserwacja zachowawcza oraz rekonstrukcyjna obiektu. Jest to tło fotograficzne z widokiem klasztoru jasnogórskiego wykonane w formie wielkoformatowego obrazu olejnego o wymiarach 305 x 260 cm, które służyło fotografowi ulicznemu do wykonywania zdjęć pamiątkowych z Częstochowy. Na obiekcie oprócz widoku Jasnej Góry umieszczono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz napis: „1000 lat Polski/Pamiątka z Częstochowy 1966 r.”. Tło powstało prawdopodobnie w I połowie XX w. i było używane do 1966 r. Jest to unikat na skalę krajową, ale jego stan zachowania nie pozwala na ekspozycję. W ramach zadania powstanie prezentacja o etapach pracy restauracyjnej. Odnowione tło fotograficzne będzie czasowo eksponowane w Ratuszu, w planach jest także utworzenie jego odwzorowania 3D dla osób z niepełnosprawnościami.

Fot. Jacek Śliwczyński / Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0183 seconds.