Z ostatniej chwili

Pieniądze na trzy projekty Muzeum

2023-05-19 11:54:21 informacje
img

Muzeum Częstochowskie uzyskało ministerialne dofinansowanie na kolejną edycję Konkursu Sztuki Ludowej (90 tys. zł), ekspozycję "Karuzela z Madonnami" (40 tys. zł) i cykl spotkań etnobotanicznych (26 tys. zł) - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

* Projekt dwuletni pod nazwą VIII Konkurs Sztuki Ludowej "Stworzone, by cieszyć. Rzeźby i zabawki"

Ideą konkursu jest ukazanie obecnego stanu tradycyjnego rzeźbiarstwa i zabawkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej. Celem przedsięwzięcia jest również edukacja oraz popularyzacja rękodzieła jako materialnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt jest kontynuacją koncepcji, która swoją pierwszą odsłonę miała w 2000 r. i od tego czasu cyklicznie jest powtarzana. Konkursy dotyczą różnych dziedzin twórczości ludowej, pozwalają ukazać ich różnorodność oraz wzbogacić  zbiory Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego.

Przedsięwzięciu będą towarzyszyć warsztaty zabawkarskie oraz spektakl plenerowy. Podsumowaniem zadania będzie ekspozycja prezentująca nagrodzone i wybrane przez jury prace, wizerunek nagrody Grand Prix zostanie użyty do stworzenia puzzli.

Projekt realizowany będzie od maja 2023 r. do września 2024 r. Dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna i Gminy Miasta Częstochowy.

 

* Ekspozycja "Karuzela z Madonnami – wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej"

W ramach zadania powstanie ekspozycja, na której prezentowane będą przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej w sztukach – sakralnej, dewocyjnej, nieprofesjonalnej, naiwnej, nowoczesnej, współczesnej, inspirowanej. Skupienie się na jednym wizerunku, jednym wyobrażeniu pozwoli stworzyć wystawę teoretycznie homogeniczną, jednak niezwykle wymowną i różnorodną. Dziesięciolecia, w trakcie których wizerunek MB Częstochowskiej jest powielany, wpłynęły nie tylko na jej przedstawianie, ale także symbolikę oraz ważność. Projekt jest niezwykle istotny z punktu widzenia antropologicznych badań nad historią i tradycją miasta. Może stanowić przyczynek do pogłębionych analiz i wnikliwych badań nad twórczą przeszłością ośrodka pątniczego. Prezentując znaczny wycinek artystycznej działalności, której motywem wiodącym jest wyobrażenie Czarnej Madonny, będzie zwracał uwagę na niebotyczną skalę oddziaływania wizerunku, a także wielość i oryginalność jego ujęć i wizualizacji. Wystawie będą towarzyszyć bogato ilustrowany katalog  popularyzyjący zbiory Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Wystawa prezentowana będzie w Pawilonie Wystawowym od 29 lipca do 19 listopada 2023 r. Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

 

* Spotkania "Etnobotanika w muzeum – w świecie naparów, wyciągów i eliksirów"

Zadanie to projekt edukacyjno-animacyjny mający  upowszechniź wiedzę o ziołach oraz ziołolecznictwie. Nawiąże do głęboko zakorzenionej w polskiej kulturze ludowej tradycji zbierania, przechowywania i właściwego zastosowania roślin zielnych. Przygotowany i zrealizowany we współpracy dwóch działów naukowych Muzeum Częstochowskiego – etnografii i przyrody będzie kompletnym kompendium wiedzy na temat botanicznych i etnograficznych znaczeń tkwiących w ziołach. Zadanie będzie miało formę cyklu spotkań zarówno plenerowych, jak i gabinetowych, o charakterze teoretycznym oraz praktycznym. Ich uczestnicy zostaną wyposażeni w karty zielnikowe, zaznajomieni z właściwym zbiorem roślin, następnie z ich opisem oraz właściwościami. Ta część projektu będzie  adresowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. W ramach zajęć praktycznych wykonają oni także rysunki poznanych roślin. W ramach projektu realizowane będą również zajęcia dla rodzin oraz odbiorców indywidualnych w każdym wieku. Ich daty będą korespondowały ze świętami nierozerwalnie związanymi z magicznymi właściwościami ziół – oktawą Bożego Ciała, nocą świętojańską, świętem Matki Boskiej Zielnej. W ramach zadania zorganizowany zostanie koncert zespołu Etnobotanika. Projekt zainicjowały prelekcja na temat etnobotaniki oraz warsztaty w ramach Nocy Muzeów. Wówczas odbiorcy indywidualni zostali zaznajomieni z wszelkimi działaniami związanymi z zadaniem i zaproszeni na kolejne wydarzenia.

Projekt realizowany będzie od maja do października 2023 roku. Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023.

Na zdjęciu: Galeria Dobrej Sztuki, czyli Popówka – jeden z obiektów Muzeum Częstochowskiego

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0168 seconds.