Z ostatniej chwili

Pierwsze umowy na miejskie eko-dotacje

2023-05-17 11:04:41 informacje
img

W końcu kwietnia zakończył się nabór wniosków na ekologiczne dotacje dotyczące modernizacji źródła ciepła, montażu instalacji fotowoltaicznych oraz usuwania azbestu. W sumie złożono 91 wniosków – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Od 10 marca do 28 kwietnia do Urzędu Miasta mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy złożyli 61 wniosków na modernizację systemów grzewczych, 21 wniosków na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz 10 wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych.

Obecnie trwa weryfikacja większości złożonych wniosków, choć część skierowanych do UM wcześniej, została już rozpatrzona. Do 15 maja podpisano 14 umów, w tym 9 na modernizację systemu grzewczego, 3 na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 2 na usuwanie azbestu.

Przypomnijmy, że dofinansowanie przysługiwało na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umów dotacji (wymóg organów kontrolnych), jednak nie później niż do 20 września tego roku – w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych oraz usuwania wyrobów azbestowych. W przypadku modernizacji systemu grzewczego czas na realizację zadania upływa 27 października.

Na likwidację kotła opalanego węglem i zastąpieniu go ekologicznym źródłem ciepła tj. podłączeniem do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, kotłem olejowym bądź pompą ciepła – dofinansowanie wynosi do 70% kosztów netto zakupu nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów) lub wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.

Przez blisko 20 lat działania programu miejskich dotacji na wymianę starych kotłów udało się wymienić w mieście ok. 1,7 tys. źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Od kilku lat mieszkańcy mogą korzystać także z programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych wynosi do 50% poniesionych kosztów netto, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.

W przypadku usuwania azbestu dofinansowywane są koszty demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia płyt azbestowo-cementowych z dachu bądź elewacji budynku na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wynosi do 70% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej niż 5 tys. zł. Jeśli na nieruchomości zalegają odpady azbestowe zdemontowane na niej przed 1 stycznia 2021 r., to można było ubiegać się o dotację na transport i unieszkodliwienia tych odpadów. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów usługi, jednak nie więcej niż 2 tys. zł.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.