Z ostatniej chwili

Pieśni regionu częstochowskiego

2021-05-31 11:05:09 informacje
img

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza organizuje kolejny projekt: „Pieśni regionu częstochowskiego – warsztaty wokalne dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Częstochowie i okolicach”, finansowany ze środków Fundacji PZU - informuje Marek Makowski z Biura Promocji UJD.
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest dr hab. Przemysław Jeziorowski – pracownik Katedry Muzyki UJD. W przedsięwzięciu bierze również udział troje absolwentów naszego Uniwersytetu: Lidia Jeziorowska, Paulina Rudzka i Wojciech Królikowski.
Zajęcia warsztatowe projektu odbędą się między 11 a 20 czerwca w czterech Domach Pomocy Społecznej: w Częstochowie, Turowie, Woli Czaryskiej i w Drużykowej. Mają być spotkaniem profesjonalnych muzyków z osobami, które spędzają swoje życie z dala od rodziny.
Zajęcia mają na celu podnoszenie sprawności, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców DPS-ów. Poprzez prezentację i nauczanie pieśni regionalnych prowadzący chcą osiągnąć główny cel - przywracanie zdrowia oraz poprawę funkcjonowania osób z problemami natury emocjonalnej, fizycznej i umysłowej.
Aktywizacja mieszkańców domów pomocy społecznej to trudne zadanie, wymaga fachowego przygotowania. Terapia zajęciowa jest formą aktywizacji osób, która ppozwala podnosić ich sprawność za pomocą konkretnych zajęć, czynności i działań. W jej toku osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę i przyczyniać się do większego zadowolenia z życia.
Jednym z rodzajów terapii zajęciowych jest muzykoterapia, wykorzystująca muzykę w celu przywracania zdrowia oraz poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji.
Projekt będzie szansą odmiany w rutynie codzienności, zwróceniem uwagi na inne aspekty życia, które dla większości osób może straciło sens, z uwagi na oddalenie od rodziny lub pogorszenie stanu zdrowia nie pozwalające na samodzielną egzystencję. Dla wielu osób może być niejednokrotnie pierwszym kontaktem z profesjonalnymi muzykami oraz z edukacją muzyczną.
Pośrednim celem projektu jest również poznanie kultury okolic Częstochowy: pieśni, tańców i strojów regionalnych.
Organizatorzy przewidują, że bezpośrednio zaangażowanych i korzystających z projektu będzie 115 podopiecznych z 4 domów DPS. Będą to osoby, których stan zdrowia nie uniemożliwia branie udziału w zajęciach o charakterze muzykoterapeutycznym. Właściwie dobrane dla takich osób metody i ćwiczenia aktywizujące z pewnością pomogą im w zachowaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
W projekcie wezmą udział zarówno kobiety jak i mężczyźni. Oczywiście zajęcia odbywać się będą w odpowiednich rygorach sanitarnych.

Page generated in 0.016 seconds.