Z ostatniej chwili

Pijemy zdrową i bezpieczną wodę

2022-12-27 12:15:41 informacje
img

Pijamy zdrową i bezpieczną wodę
Nad jakością wody w Częstochowie czuwa wyszkolony personel Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków działającego w ramach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., wyposażonego w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Centralne Laboratorium ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na pobieranie próbek wody do badań oraz na wykonywanie badań wody, w tym wody do spożycia za pomocą 32 metod fizykochemicznych, 8 metod mikrobiologicznych.
- Zgodnie z wymaganiami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi laboratorium musi mieć ustanowiony system jakości i może posługiwać się metodami, które zatwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - informują Wodociągi Częstochowskie. - PPIS nie miałby zaufania do laboratorium, które nie byłoby akredytowane. Akredytacja to zewnętrze potwierdzenie, że laboratorium rzeczywiście pracuje zgodnie z wymaganiami normy 17025, czyli jest w stanie badać wszystkie próbki wody w sposób wiarygodny.
Do zadań laboratorium należy kontrola jakości wody ujmowanej i poddawanej procesom uzdatniania. Pozwala to na wczesne wykrycie wzrostów stężeń substancji zawartych w wodzie surowej, a w rezultacie zapobieganie przedostania się potencjalnego zanieczyszczenia do wody wtłaczanej do sieci wodociągowej. Pracownicy laboratorium kontrolują również jakość wody podawanej do sieci, magazynowanej w zbiornikach oraz wody w sieci wodociągowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, przeprowadzają również kontrolę jakości wody w sieci wodociągowej po naprawach i konserwacjach, a także bezpośrednio u odbiorcy w przypadku skarg i reklamacji.
- Zgłoszenia od mieszkańców są sporadyczne. Zdarzają się takie sytuacje, że klienci zgłaszają problemy z jakością wody, których przyczyna nie leży po stronie Przedsiębiorstwa, np. ktoś kupił kiepskiej jakości czajnik, którego tworzywo wydziela specyficzny zapach i stąd wątpliwości klienta co do jakości wody, albo coś dzieje się z wewnętrzną instalacją wodociągową w zabudowie wielorodzinnej z powodu konserwacji czy remontu - słyszymy w Wodociągach Częstochowskich. - Nie uchylamy się od sprawdzenia tych zgłoszeń, choć teoretycznie przedsiębiorstwo odpowiada za jakość wody do wodomierza. Jeśli jednak klient ma problem, staramy się to rozwiązać.
Co roku Centralne Laboratorium wykonuje wiele tysięcy analiz pobranych próbek wody. W 2021 r. do badań mikrobiologicznych pobrano 3815 próbek, z których wykonano 11.058 analiz. Z kolei dla potrzeb pracowni chemicznej były to 4303 próbki, z których przeprowadzono aż 50 tys. 871 analiz.
Kontrola jakości wody to proces czasochłonny. Badanie mikrobiologiczne, za pomocą którego sprawdza się wskaźniki zanieczyszczenia fekalnego, takie jak liczba bakterii Escherichia coli, trwa min. 18 godzin. Z kolei badanie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C wymaga nawet 72 godzin. Dużo szybciej, bo już po dwóch kwadransach, uzyskuje się niektóre wyniki w badaniach fizykochemicznych, czyli związanych z mętnością, przewodnością, czy też obecnością chloru wolnego.
Badaniami jakości wody zajmuje się wykwalifikowany personel, w skład którego wchodzą laborantki - analitycy sensoryczni. - Panie wykonujące badania smaku i zapachu wody do spożycia muszą być bardzo dobrze wyszkolone i sprawdzone pod kątem swoich możliwości sensorycznych. Nie wszystkie nasze laborantki nadają się do tych badań. Jedne panie lepiej rozpoznają zapachy, a drugie smaki - wyjaśniają Wodociągi Częstochowskie.
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków dysponuje również nowoczesnym sprzętem, takim jak: pehametry, konduktometr, spektofotometry uv -vis czy spektofotometr absorpcji atomowej, który służy do oznaczania śladowych ilości metali ciężkich w wodzie (chrom, nikiel, kadm, ołów, miedź, arsen, selen, antymon). Poza tym na spektrofotometrze AAS oznaczane są także glin, mangan, sód i potas. To wszystko sprawia, że wyniki uzyskiwane w Centralnym Laboratorium są miarodajne i wiarygodne.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0163 seconds.