Z ostatniej chwili

Plan gospodarki odpadami - zgłoś inwestycję

2022-09-26 10:16:52 informacje
img

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami na lata 2023 – 2028”. Firmy branży odpadowej powinny zgłosić do tego dokumentu swoje zamierzenia inwestycyjne - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Pierwszym etapem prac jest zebranie danych i informacji niezbędnych do opracowania tzw. planu inwestycyjnego dla całego województwa śląskiego.
Dlatego w przypadku planowania przez podmioty gospodarcze działań polegających na:
- modernizacji,
- rozbudowie,
- zamknięciu instalacji,
- budowie nowej instalacji,
- zmianie profilu działalności zakładu
- innych działań dotyczących gospodarowania odpadami,
wskazane jest poinformowanie o zamierzeniach poprzez umieszczenie szczegółowych danych w tabelach.
Wypełnione tabele trzeba przekazać pocztą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym na adres osr@czestochowa.um.gov.pl lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej E-puap w terminie do 28.09.2022 r.
Ewentualne pytania można kierować do pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 34 3707455.
Yabele można znaleźć pod kinkiem: https://www.czestochowa.pl/plan-gospodarki-odpadami-zglos-inwestycje
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0159 seconds.