Z ostatniej chwili

Plan zabezpieczenia pielgrzymki „Odpust Wniebowzięcia NMP”

2022-08-10 12:08:18 informacje
img

Miasto – jak zawsze – przygotowało zabezpieczenie sierpniowego szczytu pielgrzymkowego. W działania będą włączone m.in. Straż Miejska i Miejski Szpital Zespolony - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

I ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
W Miejskim Szpitalu Zespolonym (MSZ) przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:
• w dniach 11-13 sierpnia –  w godzinach od 8.00-21.00,
• w dniach 14-15 sierpnia – całodobowo

Telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15 – (34) 370-21-70, (34) 370-22-70
Telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3 – (34) 370-26-40, (34) 370-26-41

W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej.

Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zapewni:
1) w dniu 14 sierpnia
• od godz. 9.00 – zabezpieczenie wejścia pielgrzymek – karetka S/P stacjonująca w Zespole Ratownictwa Medycznego przy ul. Kilińskiego 10;
• od godz. 12.00 – jedną karetkę S/P w al. Sienkiewicza do zakończenia uroczystości (ok. godz. 20.00);
2) w dniu 15 sierpnia od godz. 10.00 do zakończenia uroczystości – dwie karetki S/P zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.

Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661 868 810.

Droga ewakuacji medycznej – Pasaż Biskupa Bareły  

II MIEJSCA PARKINGOWE MZD
Miejski Zarząd Dróg (MZD) przygotuje parkingi dla wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i będzie pełnić dyżury na parkingach.
 
Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:
a) ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”),
b) ul. Bpa Kubiny

III ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA
W dniach 10-15 sierpnia ustawionych zostanie 27 przenośnych kabin WC z umywalkami:
• na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) – 4 kabiny,
• na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową (przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP) – 3 kabiny,
• przy Kościele pw. św. Jana z Dukli, ul. Mirowska 51/59 – 2 kabiny,
• na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Marconiego – 2 kabiny,
• od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) – 10 kabin,
• na Pasażu Bpa Bareły od strony ul. 7 Kamienic – 6 kabin

Punkty czerpania wody pitnej będą uruchomione w dniach 5–26 sierpnia w następujących miejscach:
a) 1 pkt – ul. Sikorskiego,
b) 1 pkt – ul. 7 Kamienic,
c) 1 pkt – Rynek Wieluński,
d) 2 pkt – ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego,
e) 1 pkt – ul. 3 Maja – przy wejściu na pasaż Biskupa Bareły,
f) 1 pkt – park wypoczynkowy Lisiniec,
g) 1 pkt – skrzyżowanie ul. Mstowskiej z ul. Wodociągową,
h) 1 pkt – ul. Morenowa (od 10 do 15 sierpnia)

IV ZADANIA SŁUŻB I STRAŻY
1. Straż Miejska w dniach 11-15 sierpnia zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej. Lokalizacja patroli Straży Miejskiej w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.

2. Miejski Zarząd Dróg wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2022 r. O ustawieniu zapór na ul. Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.
   
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania i kierowana do likwidacji zagrożeń stosownie do sytuacji.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – telefony 997, 47 858 1255, 47 858 1266, 47 858 1997

Dyżurny Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – telefon (34) 378 51 01 (02); fax. (34) 378 51 03

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0158 seconds.