Z ostatniej chwili

Plan zagospodarowania do wglądu

2022-10-20 14:21:53 informacje
img

Od 24 października do 15 listopada  będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w dzielnicy Częstochówka-Parkitka – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Miejscowy plan dotyczy obszaru w dzielnicy Częstochówka - Parkitka pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Legionów 52, od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr. telefonu 34 / 37 07 888, a także w zakładce na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  7 listopada o godz. 14.00 w sali nr 108 Urzędu Miasta Częstochowy, natomiast uwagi można składać do 7 grudnia.

Na obszarze tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty w 2000 r., ustalający zasady zagospodarowania terenu dla realizacji dzielnicowego ośrodka usługowego dla Parkitki, jednocześnie wprowadzający zakaz lokalizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej. Jednak funkcję ośrodka dzielnicowego, jaką miał pełnić ten obszar, pełni obecnie kwartał zabudowy usługowej w rejonie skrzyżowania ulic: Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej.

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy jako dominujący kierunek przeznaczenia terenu wskazuje obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, a na fragmencie obszaru przylegającym do ulicy Bialskiej wskazuje na zieleń urządzoną. 

Opracowanie planu miejscowego miało doprowadzić do zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dokumentem kierunkowym, jakim jest studium.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0138 seconds.