Z ostatniej chwili

Policjant z Koniecpola zasłużony dla zdrowia narodu

2021-11-24 12:13:29 informacje
img

Starszy sierżant Jan Bator z Koniecpola oddał już ponad 22 litry krwi i został wyróżniony za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa – informuje Policja.

Po raz pierwszy stawił się w punkcie krwiodawstwa w styczniu 2009 r. Łącznie przez 12 lat oddał już 22,6 litrów krwi. Teraz został uhonorowany ministerialnym orderem „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane jest honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia czy życia. Oddając jedną jednostkę krwi możemy uratować życie trzech osób. 

Więcej informacji o krwiodawstwie można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Page generated in 0.0197 seconds.