Z ostatniej chwili

Posadźmy drzewo w Częstochowie

2021-05-19 10:28:18 informacje
img

Do końca maja można jeszcze zasadzić swoje drzewo w ramach akcji „Posadźmy drzewo w Częstochowie”. Akcja była odpowiedzią na masowe wycinki drzew na działkach prywatnych, na które pozwoliła liberalizacja ustawy o ochronie przyrody - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Mieszkanki i mieszkańcy kupują drzewa. Miejsca do ich posadzenia każdorazowo wyznacza ogrodnik miejski. Aby umożliwić oznaczenie miejsca nasadzeń w terenie, o zamiarze przystąpienia do akcji należy informować telefonicznie pod numerem tel. 533 338 578 lub elektronicznie na adres: amakuch@cuk.czestochowa.pl.
Tereny miejskie do nasadzeń można zlokalizować w miejskim geoportalu na stronie: e.czestochowa.pl.
Gatunki drzew preferowane do posadzenia to jarząb, klon, dąb, lipa, jesion, grab (drzewa liściaste) oraz sosna i modrzew (drzewa iglaste)
Sadzonki powinny spełniać następujące wymogi:
- dla drzew liściastych wymagany jest obwód pnia na wysokości 100 cm min. 8 cm i wysokość 220-250 cm; sadzonki muszą być wyprodukowane w profesjonalnej szkółce drzew i krzewów oraz sprzedawane z zakrytym systemem korzeniowym (najlepiej w pojemnikach), gdyż jedynie takie gwarantują przyjęcie się drzewka. Powinny mieć koronę złożoną przynajmniej z 5 pędów;
- dla drzew iglastych wymagana jest wysokość min. 100 cm, a drzewka powinny być właściwie rozgałęzione i koniecznie z bryłą korzeniową, która nie może rozpaść się podczas sadzenia (pozostałe uwagi - jak dla drzew liściastych).
* Zasady sadzenia drzew
Dołki dla sadzonych drzew należy wypełnić żyzną ziemią, którą podczas sadzenia należy częściowo usunąć z dołka i odłożyć obok niego tak, aby można było w zagłębieniu umieścić bryłę korzeniową drzewa i zasypać pozostałą żyzną ziemią.
Ważne jest, aby umieszczone w dołku drzewo znalazło się na odpowiedniej głębokości, to jest by górna powierzchnia bryły korzeniowej znalazła się na poziomie gruntu rodzimego. Drzewa sadzone za płytko lub za głęboko źle rosną i często stopniowo zamierają. Istotne jest również, aby dołek był o ok. 20 cm szerszy od bryły korzeniowej drzewka (jeśli taki nie jest - należy go powiększyć).
Ziemię wsypaną wokół drzewka ugnieść (lekko udeptać), z pozostałej jej części uformować dookoła, w odległości ok. 30 cm od pnia „wałek ziemny”, a następnie podlać roślinę.
Pozostaje jeszcze zabezpieczenie drzewka palikiem, przywiązanie pnia do palika w tzw. ósemkę i uporządkowanie otoczenia. Dalszą pielęgnacją nasadzeń będą zajmowały się służby miejskie.
W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień udziela ogrodnik miejski działający w ramach Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie pod nr telefonu: 533 338 578.

Page generated in 0.0184 seconds.