Z ostatniej chwili

Pozimowe sprzątanie dróg

2021-04-06 13:11:31 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg przygotowuje harmonogram pozimowego oczyszczania ulic, chodników i dróg rowerowych. Proces obejmie ulice we wszystkich dzielnicach – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W minionym sezonie zimowym utrzymanie 650 km dróg na terenie miasta okazało się bardzo kosztowne. Środki przeznaczone przez MZD na akcję od listopada do końca marca wyniosły ok. 13,9 mln zł – w przybliżeniu blisko 12 mln zł więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej. Co oczywiste, na taki wzrost wpływ miała przede wszystkim surowa aura, która dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymagała zlecania zdecydowanie większej liczby wyjazdów floty specjalistycznego sprzętu firmy wykonawcy do zimowego oczyszczania miasta.

Obecnie przygotowywany jest harmonogram pozimowego oczyszczania ulic, chodników i dróg rowerowych. Proces usuwania zanieczyszczeń pozostałych po zimie rozpocznie się od centrum miasta i w kolejnych dniach będzie docierał do kolejnych rejonów. Przedsięwzięcie będzie prowadzone równolegle do podobnych działań realizowanych przez Centrum Usług Komunalnych, które rozpoczęło już proces sprzątania na peronach przystankowych w Częstochowie.

Wraz ze stałą poprawą aury służby MZD rozpoczęły też koordynację remontów cząstkowych na drogach asfaltowych i wyrównywanie dróg gruntowych w miejscach, gdzie zima pozostawiła po sobie ubytki w nawierzchniach. Proces ten będzie postępował w różnym natężeniu i w różnych częściach miasta  przez całą wiosnę.

Wiosennymi porządkami objęte będą także wszystkie wiaty na przystankach autobusowych i tramwajowych. Naprawa, konserwacja i oczyszczanie 438 wiat rozpocznie się także wiosną, po Wielkanocy, tuż po zakończeniu procedury, która wyłoni wykonawcę prac. Proces zostanie powtórzony jesienią. 

Po zakończeniu wszystkich zadań możliwe będzie określenie kosztów, jakie z budżetu Miejskiego Zarządu Dróg zostaną finalnie przeznaczone na wiosenne porządki w Częstochowie.

Page generated in 0.0157 seconds.