Z ostatniej chwili

Poznaj eko rozwiązania w transporcie

2023-02-22 11:21:53 informacje
img

W związku z trwającymi pracami nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego również w Częstochowie odbędzie się I etap konsultacji społecznych dla mieszkańców - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający zapewnić takie opcje transportowe, które umożliwiają mieszkańcom dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także redukcję zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcję energii.
Konsultacje będą służyć upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość życia w regionie. Uczestnicy będą mogli poznać cel tworzonego opracowania o nazwie „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”, jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt.
Celem zrównoważonej mobilności jest:
    • zmniejszenie ruchu samochodowego
    • lepsze planowanie przestrzenne
    • poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego
    • stosowanie rozwiązań sprzyjających pieszym oraz rowerzystom
    • przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu
    • wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu
    • zwiększenie dostępności usług
Terminy i miejsca konsultacji:
28.02.2023, godz. 17.00 - Starostwo Powiatowe w Myszkowie – sala sesyjna
01.03.2023, godz. 17.00 - Urząd Gminy w Kłobucku – sala sesyjna
02.03.2023, godz. 17.00 - Urząd Gminy w Przyrowie – sala sesyjna
03.03.2023, godz. 17.00 - Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Częstochowy - sala konferencyjna, ul. Śląska 3/5
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wpływania na komfort życia w Częstochowie.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0167 seconds.