Z ostatniej chwili

Prezydent Częstochowy w sprawie tragedii małego Kamila

2023-05-10 12:29:49 informacje
img

Społecznością Miasta Częstochowy wstrząsnęła śmierć Kamilka. Poniżej słowa i apel prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.


Szanowni Państwo!

Jestem wstrząśnięty tragedią i cierpieniem, jakie spotkały małego Kamilka. Skrzywdzili go ci, którzy powinni być jego troskliwymi i kochającymi opiekunami. Takie okrucieństwo po prostu nie mieści mi się w głowie, bo przecież wszystkie dzieci powinny czuć się bezpiecznie i żyć otoczone miłością swoich rodziców i bliskich.

Ta tragedia przypomina nam, że nie możemy być obojętni wobec zła. Nie możemy być bierni, kiedy cierpią inni. Nie możemy odwracać wzroku, gdy dzieci doświadczają przemocy. Dlatego proszę i apeluję – zawsze reagujmy, jeśli pojawia się choć cień podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda, a szczególnie tym najmłodszym, najbardziej bezbronnym. Nasze zainteresowanie drugą osobą, wykazanie życzliwości, wsparcia, opieki mogą okazać się kluczowe, mogą uratować zdrowie lub nawet życie. Bądźmy dla siebie uważni i empatyczni.

Mam nadzieję, że powołane do tego instytucje – prokuratura i sąd, wnikliwie i obiektywnie zbadają wszystkie przyczyny tragedii chłopca i właściwie osądzą winnych. Zapewniam, że jednostki miejskie i służby społeczne ściśle współpracują z wymiarem sprawiedliwości. Przekazały im całą wiedzę dotyczącą sprawy Kamila. Także tę objętą klauzulą poufności, którą nie mogły podzielić się z  zainteresowanymi sprawą mediami.

Niezależnie od tego osobiście poleciłem prześledzenie wszystkich wewnętrznych procedur działających na poziomie miasta, które mogą mieć wpływ na skuteczność podejmowanych przez jednostki i służby interwencji związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Straszna tragedia, jaka spotkała małego Kamila, musi stać się apelem o poprawę systemowych rozwiązań, na poziomie państwa, wsparcia dla rodzin i dzieci – tak, aby żadne sygnały przemocy nie były ignorowane, a pomoc i ochrona były dostępne dla każdego, kto ich potrzebuje. Władza publiczna i jej służby na poziomie centralnym i lokalnym muszą pracować nad wzmocnieniem swoich działań, a także poprawą procedur, które pomogą zapobiegać podobnym tragediom.

Mam nadzieję, że będą w tym pomocne wnioski i ustalenia z zarządzonego przeze mnie audytu oraz że politycy będą również pracować nad tymi rozwiązaniami, zamiast wykorzystywać ogromną tragedię do politycznych celów. Bo tylko wspólnie możemy skutecznie przeciwdziałać cierpieniu niewinnych dzieci.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

Page generated in 0.0201 seconds.