Z ostatniej chwili

Promocja tutoringu

2022-11-04 13:40:57 informacje
img

Uniwersytet im. Jana Długosza już od 2016 r. wdraża tutoring. Dziś, w piątek 4 listopada na uczelni odbywa się V Ogólnopolski Zjazd Tutorów Szkolnych i Akademickich – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Zjazd to doskonała okazja, by zaprezentować doświadczenia tutorów UJD, ale także tych, którzy pracują w częstochowskich szkołach.

Organizatorami tego wydarzenia są: Instytut Tutoringu Szkolnego, Wydział Nauk Społecznych UJD oraz Urząd Miasta Częstochowy.

Instytut Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu powołało w 2013 r. wrocławskie Towarzystwo Edukacji Otwartej w wyniku reorganizacji funkcjonującego od 2007 r. Kolegium Tutorów. Bazuje on i nieustannie czerpie z dotychczasowej praktyki i doświadczeń Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA we Wrocławiu i Częstochowie, i stosowanej w nich metody indywidualizacji procesu nauki i wychowania określanej jako „tutoring szkolny”.

Licea ALA są swoistym laboratorium tutoringu szkolnego – właśnie w nich był on tworzony i po ponad 20-letnich doświadczeniach ewoluował do proponowanej przez ITS koncepcji tutoringu szkolnego. Bardzo ciekawie proces ten został opisany w książce autorstwa dr Adrianny Sarnat – Ciastko pt. „Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły?”. Obecnie ogromnym źródłem inspiracji dla ITS, wskazywania kierunków dalszego rozwoju, modyfikowania i tworzenia nowych modeli tutoringu szkolnego są doświadczenia wielu publicznych i niepublicznych szkół praktykujących tutoring szkolny.

Z tutoringiem zetknęło się dotychczas blisko 400 placówek oświatowych w całym kraju.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0148 seconds.