Z ostatniej chwili

Przedłużenie Korfantego do Bugajskiej – finał inwestycji

2024-06-04 10:20:26 informacje
img

Kosztem 60 mln zł powstało w Częstochowie połączenie ul. Korfantego z Bugajską poprawiające skomunikowanie strefy aktywności gospodarczej z DK-46 oraz ułatwiające rowerzystom wyjazd w tereny jurajskie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Inwestycję – z nową drogą między skwerem Lotników a ul. Bugajską, wiaduktem kolejowym pod torami, wiaduktem drogowym oraz łącznicami z DK-46 oficjalnie – po odbiorach technicznych – podsumowano 3 czerwca. Spotkanie odbyło się w pobliżu wiaduktu kolejowego, wykonanego metodą nasuwania zbudowanego wcześniej obiektu mostowego na przerwę w nasypie kolejowym i technologiczne integrowanie go z infrastrukturą PKP. Metoda ta pozwoliła maksymalnie skrócić przerwę w funkcjonowaniu kolei na trasie Częstochowa-Kielce.

- To połączenie już służy firmom działającym m.in. na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także ulokowanym na innych gruntach przemysłowych we wschodniej części miasta – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – To także alternatywna droga wyjazdu z miasta na DK-46 w kierunku wschodnim dla wszystkich zmotoryzowanych oraz komfortowa trasa dla rowerzystów łącząca się z drogą od strony Olsztyna.  

Nowa ul. Korfantego powinna więc służyć m.in. rozwojowi lokalnej gospodarki, a także rekreacji, czyli lepszej, bardziej przyjaznej i bezpiecznej komunikacji. 

Prace związane z drugim, kluczowym etapem budowy ul. Korfantego (kilka lat temu miasto zrealizowało budowę pierwszego odcinka - od ronda Szwejkowskiego do Skweru Lotników) udało się zakończyć kilka miesięcy przed jesiennym terminem zapisanym w umowie wykonawczej.

Dlatego prezydent miasta podziękował firmie Strabag (głównemu wykonawcy inwestycji) za sprawną realizację zadania, a także firmom kooperującym, inżynierowi kontraktu, PKP i Miejskiemu Zarządowi Dróg, odpowiedzialnemu za przygotowanie i prowadzenie inwestycji.

Zakres prac związanych z przedłużeniem ul.  Korfantego obejmował m.in.: budowę drogi łączącej ul. Korfantego z Bugajską o długości 1,8 km od skweru Lotników do ul. Bugajskiej, dwóch łącznic o długościach 197 i 234 m oraz przebudowę drogi krajowej DK-46 na długości 345 m.  W ten zakres weszło: wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących, w tym niezbędnych łączników i łącznic. Powstał nowy wiadukt kolejowy pod torami relacji Częstochowa–Kielce oraz wiadukt drogowy w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo–rowerowym. Elementami zadania była także budowa odwodnienia oraz przebudowa sieci: wodociągowej i gazowej, budowa pełnego oświetlenia drogowego, przebudowa kanalizacji, budowa kanału technologicznego, infrastruktury przystankowej oraz zagospodarowanie zieleni.

Realizacja zadania kosztowała 60 mln zł, z czego 30 mln zł stanowiło dofinansowanie zdobyte przez miasto z Funduszu Inwestycyjnego Polskiego Ładu, a pozostała kwota została zabezpieczona ze środków własnych miasta.

Na spotkaniu podsumowującym inwestycję – obok prezydenta Częstochowy oraz kierownictwa Miejskiego Zarządu Dróg z dyrektor Joanną Holi-Sosnowską - obecni byli przedstawiciele Strabag Polska z dyrektorem oddziału Infrastruktura Południe Witoldem Bembenkiem i kierownikiem budowy Jackiem Judką, a także inżynier kontraktu Marek Łyszczarz z firmy Primex. Przyjechał także dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Częstochowie Helmut Klabis.

 

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Page generated in 0.0159 seconds.