Z ostatniej chwili

Przemoc to zło, z którym możesz wygrać

2022-12-23 22:30:36 informacje
img

Kolejna konferencja pod hasłem „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” obracała się wokół tworzenia inkluzywnej, czyli otwartej i włączającej wszystkich, społeczności lokalnej. W praktycznej części – warsztatach – wzięło udział kilkudziesięciu młodych ludzi - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
W spotkaniu dla młodych ludzi narodowości polskiej i ukraińskiej z częstochowskich szkół chodziło o to, aby pomóc im w tworzeniu przyjaznych relacji rówieśniczych, we wzajemnej akceptacji, świadomym korzystaniu ze swoich praw, ale i właściwym wypełnianiu swoich powinności wobec innych. Była to już 9. konferencja w ramach projektu antyprzemocowego, który od roku 2011 koordynuje Maria Kowaleczko-Miedzińska z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Hasło „Przemoc to zło, z którym możesz wygrać” w kontekście tegorocznej, wojennej sytuacji i wywołanego nią napływu uchodźczyń i uchodźców do naszego kraju nabrało nowego, szerszego znaczenia, a konferencja stała się jeszcze jednym elementem budowania porozumienia, wspólnego sprzeciwu wobec wojny, będącej przecież jedną z najbardziej gwałtownych form przemocy.  
W spotkaniu – obok młodych ludzi, czyli najważniejszych adresatów – wzięły udział dyrekcje  szkół, pedagożki pracujące z młodzieżą, członkowie koła „Entropia” działającego przy liceum „Słowackiego”. Konferencję otworzyli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz autorka i koordynatorka projektu Maria Kowaleczko-Miedzińska. Chwilę potem nagrody odebrały laureatki konkursu plastycznego „Kochaj, nie bij!” – Urszula ze Szkoły Podstawowej nr 34 (I miejsce), Antonina z Bursy Miejskiej (II miejsce) i Kasia ze Szkoły Specjalnej przy ul. Łukasińskiego (III miejsce). Zwyciężczyniom gratulował prezydent wraz ze swoją Pełnomocniczką ds. Równych Szans Agatą Wierny. 
Dr Zbigniew Wieczorek, pedagog społeczny i mediator,  adiunkt w Katedrze Badań nad Edukacją UJD wygłosił prelekcję „Skąd się biorą konflikty? Rola nieświadomego stosowania rangi w procesach inkluzji społecznej”. Wyjaśniał pojęcie inkluzji, jej cel – czyli zapewnienie osobom narażonym na wykluczenie zasobów umożliwiających im pełne uczestniczenie w życiu społecznym, pokazywał, w jaki sposób nasza nieuświadamiana ranga społeczna i płynące z niej przywileje stoją na przeszkodzie inkluzji osób zagrożonych wykluczeniem.
Praktyczną częścią spotkania były prowadzone przez urzędniczki z Referatu Dialogu i Praw Człowieka warsztaty z wykorzystaniem opracowanej przez nie już parę lat temu gry „Na tropie uprzedzeń”, docenionej przez fachowców i wyróżnionej także poza Częstochową. W warsztatach wzięło udział ok. 40 młodych ludzi. 
Samorząd Częstochowy przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji i stara się tworzyć model miasta przyjaznego, otwartego, ceniącego różnorodność. Niedawno Rada Miasta przyjęła uchwałę wymieniającą zasadnicze kierunki przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym – jednym z nich jest sprzeciw wobec kultury przemocy i przeciwstawienie jej kultury dialogu, tolerancji, równych szans i szacunku dla różnorodności. Tematyka konferencji w Bursie Miejskiej wpisuje się w ten kierunek.  
Konferencję przygotował Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, z finansowym wsparciem w formie dotacji w wys. 4,5 tys. zł z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta.
Fot. Łukasz Stacherczak / Biuro Prasowe Urzędu Miasta 

Page generated in 0.017 seconds.