Z ostatniej chwili

Przetarg na gaz dla miasta – znaczący wzrost kosztów

2022-10-24 11:19:55 informacje
img

580% stawki z 2022 r. dla jednostek miejskich nieobjętych taryfą regulowaną na 2023 r., łączny wzrost kosztów gazu dla Częstochowy o 9,7 mln zł w przyszłym roku zakłada oferta złożona miejskiej grupie zakupowej przez PGNiG – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.     

Miasto otworzyło oferty w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawą obejmującą zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E w roku 2023 dla 90 jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Miasta Częstochowy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych.

W obecnym roku miasto korzysta ze stawki 20,45 gr/kWh (cena jednostkowa bez akcyzy netto), podczas gdy w 2021 r. wynosiła 7,51 gr/kWh. 

Łączny koszt gazu wraz z dystrybucją dla jednostek miejskich w 2022 roku to ok. 7 mln zł (w latach 2019-2021 koszty paliwa gazowego wraz z dystrybucją oscylowały dla miasta w granicach 2,8-3,7 mln zł rocznie). W 2022 r. sama stawka stanowi już 272% stawki z 2021 r. (wzrost nastąpił więc o 172%, na obecny rok zamówiony został też nieco większy wolumen gazu, m.in. z uwagi na włączenie nowych jednostek).    

W tym roku miasto, biorąc pod uwagę wzrost cen gazu, ale także ochronę taryfową dla tzw. jednostek wrażliwych (w tym: szkoły, przedszkola, szpital, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury), przeznaczyło na realizację zamówienia w 2023 r. 9 mln 649 tys. 300 zł brutto.

Tymczasem jedyna oferta w przetargu złożona przez państwową spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z Warszawy opiewa na kwotę 16 mln 714 tys. 500 zł. Zakłada więc wzrost wydatków dla miasta o blisko 9,7 mln zł w stosunku do obecnego roku.  

Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowa regulowana stawka dla jednostek wrażliwych będzie wynosić nieco ponad 20 groszy za kWh, stawka dla pozostałych jednostek i spółek miejskich korzystających z gazu, nieobjętych taryfą regulowaną wzrasta w złożonej ofercie spółki państwowej do kwoty ponad 1,18 zł za kWh, co stanowi 580% stawki z 2022 r.   

Ta wyższa stawka miałaby obowiązywać dla MOSiR, Centrum Usług Komunalnych, Agencji Rozwoju Regionalnego, Straży Miejskiej, Cmentarza Komunalnego, Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi oraz ZGM TBS (w zakresie lokali użytkowych w Kamienicy Kupieckiej). Przetarg nie został jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty, trwa badanie złożonej oferty.

Informacja o trwającym postępowaniu przetargowym dostępna jest w BIP Miasta Częstochowy.  

Page generated in 0.0145 seconds.