Z ostatniej chwili

Przystąpienie do planu: Grabówka, rejon ul. Wiolinowej

2021-05-14 12:27:21 informacje
img

Częstochowscy radni uchwalili przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wiolinowej. Do 7 czerwca zainteresowani mogą składać wnioski do tego planu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Obszar objęty przystąpieniem o powierzchni około 10,54 ha położony jest po północnej stronie ul. Wiolinowej. W większości jest niezabudowany, w przeważającej części stanowi własność państwowej spółki, planującej realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Inwestycja budzi sprzeciw - głównie mieszkańców dzielnicy Grabówka, którzy obawiają się lokalizacji osiedla zabudowy wielorodzinnej pośród istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Opracowanie planu miejscowego ma ustalić zasady kształtowania przestrzeni z zachowaniem ładu przestrzennego, z poszanowaniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych. 
Projekt planu zostanie opracowany przez zespół Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do tego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2021 r. 

Page generated in 0.0171 seconds.