Z ostatniej chwili

Rekrutacja do przedszkoli

2023-03-05 22:58:43 informacje
img

Od poniedziałku 6 marca rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Będzie się odbywała z wykorzystaniem systemu elektronicznego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 6 marca o godz. 8.00 (do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania). Zamknięcie systemu nastąpi 17 marca o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane. Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, może otrzymać w dowolnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym wniosek w wersji papierowej.
Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola - niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 6 marca 2023 r. godz. 8.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 15.00.
System pozwala kandydować równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.
Rekrutacja dzieci z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego.
By pobrać wniosek, rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0156 seconds.