Z ostatniej chwili

Rocznica napaści na Ukrainę

2023-02-24 12:28:23 informacje
img

24 lutego mija pierwsza rocznica rosyjskiej zbrojnej agresji na Ukrainę. Z tej okazji częstochowskie szkoły organizują happening „Serce dla Ukrainy”. Częstochowa od pierwszych dni wojny włączyła się w pomoc dla sąsiadów zza wschodniej granicy – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Happening z udziałem przedstawicieli społeczności szkolnych odbędzie się na pl. Biegańskiego dziś, w piątek o godz. 12.30. Młodzież ma ustawić w trakcie spotkania symboliczne 365 zniczy w kształcie serca, upamiętniające ofiary trwającej już rok wojny w Ukrainie.

Wiec solidarności z walczącą Ukrainą organizuje także na placu Biegańskiego o godz. 17 środowisko związane z Komitetem Obrony Demokracji. 

Z kolei Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w godzinach przedpołudniowych zaplanowało w sali im. Jana Pawła II na Jasnej Górze spotkanie, w trakcie którego wręczone zostaną podziękowania za pomoc walczącej Ukrainie. Jak szacują „Kresy” w czasie roku wojny udało się zorganizować transporty z pomocą przewiezione przez 35 „tirów” (700 ton darów), nie licząc busów i samochodów osobowych. W częstochowskim magazynie Towarzystwa wydano ok. 38 tysięcy darów dla wojennych uchodźców.        

Napaść na Ukrainę wyzwoliła w częstochowskiej miejskiej wspólnocie duże pokłady ofiarności, solidarności i empatii wobec ofiar wojny, rozpętanej przez Rosję. Od początku wojny w bezpośrednią pomoc Ukrainie i tym, którzy musieli opuścić swoje domy z obawy przed bombami lub okupacją, włączyło się spontanicznie bardzo wiele częstochowianek i częstochowian, a także organizacje pozarządowe, firmy i instytucje publiczne. 

Działania na rzecz Ukrainy i ukraińskich uchodźców realizował od początku wojny miejski zespół antykryzysowy, koordynując doraźną pomoc w zakresie informacji, zakwaterowania, wyżywienia, organizacji zbiórek darów i ich transportu, nauki w szkole, opieki nad dziećmi, świadczeń socjalnych dla uchodźców, pomocy psychologicznej, prawnej czy pośrednictwa pracy.

Trudno wymienić wszystkie formy wsparcia, ale można przywołać kilka wybranych danych statystycznych dotyczących pomocy, jakiej mieszkańcy i miasto udzielili w Częstochowie wojennym uchodźcom (także poprzez realizację wniosków w ramach wsparcia socjalnego z programów krajowych): 

wnioski o świadczenie 40 zł dziennie za osobę wypłacane mieszkańcom goszczącym uchodźców w Częstochowie dotyczyły dotychczas ponad 15 tys. osób, co przekłada się na  530 tys. „osobodni”, świadczy to o skali pomocy mieszkaniowo-bytowej udzielonej bezpośrednio przez mieszkanki, mieszkańców, firmy i stowarzyszenia;

do punktu przyjęć i zakwaterowania uchodźców koordynowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy zgłosiło się ok. 1,3 tysiąca uchodźców, z czego z zakwaterowania za pośrednictwem miasta w obiektach hotelowych i noclegowych skorzystało ok. 900 osób;     

do Częstochowskiego Centrum Świadczeń trafiło blisko 8 tysięcy wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców, a blisko 7 tysiącom został nadany w Urzędzie Miasta nr PESEL, dzięki któremu mogli się starać o inne formy pomocy doraźnej i okresowej oraz podejmować czynności prawne w czasie pobytu w Polsce;  

blisko 500 dzieci uchodźców jest obecnie ciągle objętych świadczeniem rodzinnym, blisko 600 dzieci jest dożywianych w szkołach, z pomocy żywnościowej korzysta też ok. 140 rodzin uchodźców,

w miejskich szkołach i przedszkolach uczy się blisko półtora tysiąca ukraińskich dzieci i młodzieży,

z miejskiego punktu informacyjno-pomocowego dla uchodźców skorzystało kilkanaście tysięcy osób, 

osoby chcące pracować, mogą korzystać z pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy, są kierowane także do częstochowskich Centrów Integracji Społecznej. 

Przedstawiciele częstochowskich władz samorządowych, we współpracy ze szkołami oraz organizacjami pozarządowymi kontynuują organizację transportów z pomocą dla ukraińskich miast, w tym współpracujących z Częstochową. 

Miasto rozpoczęło też niedawno kolejne projekty (z udziałem środków unijnych) wspierające asymilację uchodźców. Jeden z nich adresowany do ukraińskich rodzin uchodźczych realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga odnaleźć się w polskich realiach i poradzić sobie z traumą wojny, dbając przy tym o relacje rodzic-dziecko. Drugi dotyczy zwiększenia liczby lokali komunalnych pod kątem zwiększenia potencjalnych możliwości okresowego kwaterunku dla będących w potrzebie uchodźców.

Na zdjęciu. Akcja solidarności częstochowskich szkół z Ukrainą po agresji Rosji w 2022 r.  

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.