Z ostatniej chwili

Rok akademicki w Częstochowie rozpoczęty

2021-10-07 11:20:23 informacje
img

Przedstawiciele miejskiego samorządu wzięli udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jana Długosza i Politechnice Częstochowskiej. Ta druga uczelnia pochwaliła się przy okazji nową identyfikacją wizualną - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  
Uroczyste otwarcie 73. roku akademickiego na Politechnice Częstochowskiej zorganizowano 4 października w auli Wydziału Zarządzania. Dzień później oficjalnie ruszył 51. rok nauki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza. Obok prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz wiceprzewodniczącej Rady Miasta Jolanty Urbańskiej wśród gości obu uczelni byli m.in. częstochowscy parlamentarzyści oraz samorządowcy z regionu. Dla społeczności akademickich głównym punktem obu uroczystości była oczywiście immatrykulacja studentów i doktorantów.  
Dla Politechniki inauguracja była okazją, aby pochwalić się zupełnie nowym logo oraz identyfikacją wizualną – m.in. symbolami graficznymi poszczególnych wydziałów. Można się z nią zapoznać już na stronie uczelni pod adresem https://pcz.pl/, a także w uczelnianych mediach społecznościowych. Na swojej stronie Politechnika pisze m.in.:  „Zasadniczy wkład Uczelni w poszerzanie perspektyw, od których zależą przyszłe losy młodych inżynierów, ujęliśmy w haśle: „kierunek na przyszłość”. Postanowiliśmy, że znak, który jest zapisem literniczym, najlepiej odda charakter, cel i misje spoczywające na Politechnice Częstochowskiej. Towarzyszące mu elementy graficzne podkreślają frazę „tech”, odwzorowując przytoczoną dewizę w wyrazisty i przekonujący sposób. Poszczególne znaki Wydziałów również uległy zmianie, mają odrębną kolorystykę oraz element graficzny charakterystyczny dla danej dziedziny”.
Nowa identyfikacja wizualna nie zmienia nazwy uczelni – ani jej sztandaru, pieczęci, insygniów władz czy wzoru dyplomów. Ma być po prostu nowym językiem wizualnym, dopasowanym szczególnie do mediów elektronicznych, w których PCz na co dzień porozumiewa się z młodymi ludźmi czy kręgami biznesowymi – jej partnerami.
51. rok akademicki UJD inauguruje 6 wydziałami kształcącymi na ponad 50 kierunkach, w tym zupełnie nowych –  jak psychologia. Na I rok przyjęto łącznie ok. 2,5 tys. osób (studia I i II stopnia, inżynierskie oraz na jednolite magisterskie).
Na Politechnice w tym roku studia na I roku rozpoczęło ok. 2 tys. osób. PCz kształci na kilkudziesięciu kierunkach z zakresu m.in. budownictwa, biotechnologii, inżynierii czy zarządzania.
Zarówno UJD, jak i PCz powracają do nauczania stacjonarnego – jest to możliwe dzięki uchyleniu rozporządzenia ministerialnego dotyczącego trybu działalności dydaktycznej uczelni. Obie zarazem będą ciągle korzystać także ze zdalnych form nauczania, e-learningu –  tak jak robiły to już przed pandemią, która wymusiła czasowe przejście wyłącznie na tego rodzaju formy przyswajania wiedzy.

Tekst ilustruje fotografia z inauguracji roku na Politechnice Częstochowskiej 4 października 
Fot. Tomasz Geisler / Politechnika Częstochowska

Page generated in 0.0168 seconds.