Z ostatniej chwili

Rozstrzygnięcie przetargu na dokończenie przebudowy DK-91

2022-07-22 13:10:33 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na kontynuację przebudowy DK-91 (dawniej DK-1) - al. Wojska Polskiego w Częstochowie. Podpisanie umowy wykonawczej będzie możliwe w przypadku zabezpieczenia montażu finansowego inwestycji - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Miejski Zarząd Dróg w drodze zakończonego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę realizacji pozostałego do wykonania zakresu przebudowy al. Wojska Polskiego (DK-91). Najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała pozytywną oceną formalną, zaproponowało konsorcjum firm: NDI S.A i NDI Sopot S.A. Firmy wyceniły konieczne do wykonania prace na nieco ponad 359 mln zł.
Oczekiwanym przez zamawiającego terminem zakończenia inwestycji jest 30.11.2023 r. Zgodnie z założonym w przetargu zakresem inwestycji zadanie ma być zrealizowane wg pierwotnych założeń i projektu, na który uzyskano zezwolenie na wykonanie inwestycji drogowej.
Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczął się bieg wymaganych prawem terminów, koniecznych do wypełnienia procedury m.in. w związku z obowiązkową kontrolą uprzednią prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu przewidzianych prawem formalności i tylko w sytuacji zabezpieczenia montażu finansowego przez zamawiającego możliwe będzie podpisanie umowy z wyłonionym konsorcjum firm wykonawczych.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.