Z ostatniej chwili

Ruszył konkurs ofert

2023-01-18 11:24:20 informacje
img

Zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki oraz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Poszczególne zadania i terminy składania ofert:

- Szkolenie sportowe dla osób z niepełnosprawnością - Termin naboru: do 18 stycznia br. do godz. 15.00

- Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu - Termin naboru: do 18 stycznia br. do godz. 15.00

- Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa - Termin naboru: do dnia 18 stycznia br. do godz. 15.00

- Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży - Termin naboru: do  31 stycznia br. do godz. 15.00

- Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa - Termin naboru: do 31 stycznia br. do godz. 15.00

- Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej - Termin naboru: do 31 stycznia br. do godz. 15.00

- Działalność w zakresie kultury i jej upowszechniania oraz w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Termin naboru: do 31 stycznia br. do godz. 15.00

UWAGA: Oferty i stosowne załączniki w bieżących konkursach składane są zarówno w wersji elektronicznej (z wykorzystaniem elektronicznego generatora), jak również wymagane jest złożenie ich wersji papierowej.

Prosi się o szczegółową analizę treści ogłoszeń, aby w wyznaczonych terminach (liczy się data wpływu zarówno wersji elektronicznej, jak i papierowej do Urzędu Miasta Częstochowy) i zgodnie z wszelkimi wymaganiami zawartymi w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych, złożyć kompletną ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami.

Informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.