Z ostatniej chwili

Ruszyły pomiary smogu dronem

2023-02-16 13:15:11 informacje
img

Ruszyły pomiary smogu dronem

Częstochowa razem z Instytutem Technologii Paliw i Energii w Zabrzu przystąpiła do europejskiego projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, dzięki któremu są realizowane zapisy wojewódzkiej uchwały antysmogowej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W ramach projektu rozpoczęto pomiary stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie kominów wybranych domów jednorodzinnych, z użyciem drona. W naszym mieście pomiary będą przeprowadzane w dzielnicy Stradom przez pięć kolejnych sezonów grzewczych (5 lat). Drony pomiarowe pojawiają się w godzinach od 10.00 do 17.00.

„Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza obejmujący swoim zasięgiem 10 gmin z województwa. Współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego

Wszystkie zaplanowane działania zostały przypisane do czterech następujących filarów:

- wsparcie realizacji działań naprawczych Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

- rozwój know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych

- wsparcie dla władz lokalnych

- wzrost świadomości ekologicznej

Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2027 r.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0169 seconds.