Z ostatniej chwili

Seminarium o godnym życiu grup społecznych narażonych na dyskryminację

2022-11-14 12:49:30 informacje
img

Seminarium „Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”, odbędzie się we wtorek 15 listopada w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza (ul. Waszyngtona 4/8; sala 121 „Audytorium Maximum”), w godz. 10.30-14.30.

Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych uwarunkowań mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji. Należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz starsze. Tym właśnie grupom społecznym, których dotyczy proces deinstytucjonalizacji usług społecznych poświęcone jest jutrzejsze Seminarium.

Wykład wprowadzający: „Charakterystyka usług społecznych” wygłosi dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD. W panelu eksperckim: „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami” udział wezmą: Justyna Pawlak, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; dr Ryszard Majer, prof. UJD senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych; Ilona Nawara-Malik, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego; dr Mariola Mirowska, prof. UJD, Pełnomocnik Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnościami; Rafał Olszewski, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie; Sebastian Szymonik, dyrektor generalny PFRON; Małgorzata Radziszewska, pełnomocnik prezesa zarządu PFRON; Paweł Bilski prezes Fundacji Oczami Brata.

Seminarium towarzyszyć będą:

- Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (oferta wsparcia UJD dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami)

- Forum Senioralne (prezentacja wytworów organizacji senioralnych)

- Dzień Pracownika Socjalnego

Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD  wraz z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Stowarzyszeniem Pracy Socjalnej Auxilio Venire. 

Więcej informacji na stronie BON UJD: http://www.bon.ujd.edu.pl/ – informuje Marek Makowski z Biura Promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Page generated in 0.0167 seconds.