Z ostatniej chwili

Sieć miejskich szkół

2021-07-01 13:16:52 informacje
img

Rada Miasta Częstochowy uchwaliła sieć szkół prowadzonych przez miasto wraz z granicami obwodów szkolnych, która będzie obowiązywać od 1 września. Zawiera ona drobne korekty związane z nowymi ulicami i ujednoliceniem nazewnictwa szkół –informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.     

Na ostatniej sesji zatwierdzono nowy plan sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez miasto, określający jednocześnie granice ich obwodów, który będzie obowiązywał od 1 września. 

Podjęcie uchwały było niezbędne ze względu na konieczność dopisania do obwodów poszczególnych szkół nowych ulic, które powstały na terenie miasta, a także zmian w nazewnictwie niektórych placówek. 

Wynikały one zarówno z ich przekształcenia (Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej i Miejskie Przedszkole nr 10 zostały połączone i figurują w spisie jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Częstochowie), jak i z konieczności ujednolicenia nazw wszystkich miejskich placówek edukacyjnych. 

Z planem sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa wraz z obwodami można się zapoznać w załączniku do uchwały w BIP: https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1169994/projekt-uchwaly-na-druku-br-20-xlvi-21-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-miasto-czestochowa-oraz-okreslenia-granic-obwodow-publicznych-szkol-podstawowych-od-dnia-1-wrzesnia-2021-r

Na zdjęciu: fronton Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki przy ul. Okólnej (niedługo po jej niedawnej termomodernizacji) 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0171 seconds.