Z ostatniej chwili

Służą Miastu i Ojczyźnie

2021-11-11 20:12:50 informacje
img

Szóstka uhonorowanych odebrała nagrody „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie” w środę 10 listopada podczas uroczystego koncertu w Filharmonii Częstochowskiej. Ta duża liczba nagrodzonych wynikała z faktu, że w ubiegłym roku, ze względu na pandemię, uroczystości nie odbyły się i nagrody nie zostały przyznane.
Za ubiegły, 2020 rok uhonorowani zostali nimi:
Ryszard Stefaniak - dr nauk humanistycznych w dziedzinie historii, pedagog, specjalista zarządzania oświatą, obecnie wiceprezydent Częstochowy, wcześniej nauczyciel i dyrektor szkół, a także naczelnik miejskiego wydziału edukacji, działacz ZHP, stowarzyszeń: „Rodzina Katyñska” Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego – Polskich Drużynach Strzeleckich, Ligi Obrony Kraju i Związku Piłsudczyków RP, Związku Oficerów Rezerwy RP, Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Polskiego Towarzystwa Autyzmu, współorganizator pomocy ludności polskiej na Kresach Wschodnich, współpracy częstochowskiej młodzieży szkolnej z Łotwą, Litwą, Białorusią i Ukrainą, uczestnik charytatywnych akcji „Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie” autor i współautor publikacji poświęconych historii najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej oraz historii ruchu harcerskiego w Częstochowie; uhonorowany licznymi medalami i odznaczeniami;
o. Jan Zinówko - od 1989 r. jasnogórski paulin, przez szereg lat szkolny katecheta m.in. w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych, przez 3 lata proboszcz parafii św. Barbary, uczestnik uroczystości środowiska kombatanckiego m.in. upamiętniających zbrodnię katyńską, powstanie warszawskie i działalność Armii Krajowej, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i dyplomem za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju systemu edukacji w województwie śląskim;
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego - jedna z najstarszych częstochowskich placówek oświatowych, spadkobierczyni tradycji Szkoły Handlowej założonej z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców Polskich w 1921 r.; w czasie II wojny światowej jej nauczyciele i uczniowie angażowali się w działalność konspiracyjną, tajne nauczanie, często płacąc za to życiem, a jej dyrektor Lech Smólski stał się ofiarą zbrodni katyńskiej; obecnie uczniowie „Kochanowskiego” angażują się w pomoc Polakom na Kresach Wschodnich, współpracują z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy” oraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, prowadzą zbiórki żywności i przyborów szkolnych dla kresowiaków, współorganizują wycieczki dla uczniów polskich szkół z Kresów Wschodnich, współpracują też z organizacjami kombatanckimi, takimi jak: Związek Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, stowarzyszeniami „Rodzina Katyńska”, oraz „Rodzina Policyjna 1939”.
Za ten rok wyróżnienia otrzymali:
Adam Kiwacki - pomysłodawca Muzeum Kresowego istniejącego w Częstochowie od ubiegłego roku, działacz (a od połowy października prezes Zarządu Głównego) Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w mieście - organizatora „Biegu Orląt Lwowskich”, wystaw, rocznicowych uroczystości przy pomniku Orląt Lwowskich z okazji zwycięskiej obrony Lwowa;
ppor. Adam Dłużniak – dowódca Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej K9 w 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, komendant częstochowskiego oddziału Związku Strzeleckiego oraz zastępca komendanta Korpusu Kadetów w Częstochowie, nauczyciel w Szkołach Podstawowych nr 19 i 34 oraz w Zespole Szkół Technicznych, gdzie opiekuje się certyfikowanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej klasami mundurowymi, społecznik zaangażowany w działalność licznych organizacji pozarządowych: Związku Strzeleckiego, Korpusu Kadetów, PCK, Związku Oficerów Rezerwy RP, LOK, PTTK, Fundacji Niezłomni, Związku Inwalidów Wojennych RP i innych, organizator wystaw historycznych, twóca opraw i prowadzący uroczystości patriotycznych w Częstochowie, w tym głównych uroczystości miejskich, działacz na rzecz integracji młodzieży klas mundurowych ze środowiskiem kombatantów, wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za działalność społeczną;
Straż Miejska - struktura istniejąca od 30 lat dla zapewnienia spokoju i porządku publicznego w mieście, wielokrotnie nagradzani medalami i odznaczeniami za służbę wobec społeczności lokalnej; jej pracownicy obsługują też miejski monitoring wizyjny, prowadzą pracę profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, to też uczestnicy imprez miejskich i państwowych, asyst władzom miasta przy składaniu kwiatów czy zniczy, założyciele Koła Związku Oficerów Rezerwy RP w Częstochowie - dzięki ich zaangażowaniu odnowiono grób bohatera powstania styczniowego por. Józefa Hunkiewicza.
Fot. Łukasz Kolewiński / Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0273 seconds.