Z ostatniej chwili

Spis tego, czym ogrzewamy

2021-07-02 14:44:12 informacje
img

Na nową ustawę, która nakazuje w specjalnym formularzu podać, czym ogrzewamy budynki i mieszkania, zwraca uwagę częstochowska radna Małgorzata Iżyńska. I proponuje, by miasto zorganizowało pomoc w wypełnianiu formularzy. Zwłaszcza że za niewypełnienie tego dokumentu można dostać do 500 zł kary.

W swej interpelacji Małgorzata Iżyńska pisze:

Szanowny Panie Prezydencie, 

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, którą prowadzi  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), ma za zadanie zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków i ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem. Jest to nowe prawo, które wymaga od każdego właściciela nieruchomości wypełnienia specjalnego formularza.

Każdy, kto ma w domu piec, kominek, a nawet kuchnię węglową – musi indywidualnie zgłosić to do bezpośrednio „online” lub do swojej gminy. Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Z kolei za  mieszkańców budynków wielorodzinnych, deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Na zgłoszenie będzie 12 miesięcy. Po tym czasie za zaniedbanie tego obowiązku można dostać mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – grzywnę do 5 tys. zł.   W przypadku budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021r. oraz wymiany źródła ciepła na zgłoszenie będzie 14 dni.

Jak złożyć deklarację? Formularz A – dotyczy budynków i lokalów mieszkalnych, natomiast Formularz B  – dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych. Drogi są dwie. Internetowo, z czego nie każdy mieszkaniec skorzysta z racji braku dostępności do sieci, czy braku umiejętności wypełnienia elektronicznego, lub papierowo. Wnoszę zatem o zorganizowanie przez Urząd Miasta akcji pomocowej w wypełnianiu i zbieraniu ww. formularzy od mieszkańców (tak jak w 2013 r. przy wypełnianiu deklaracji śmieciowych, w której brałam udział) w szkołach, bądź innych punktach w dzielnicach.     

Ilustrujące tekst zdjęcie pochodzi ze strony fb radnej Małgorzaty Iżyńskiej

Page generated in 0.0155 seconds.