Z ostatniej chwili

Sprawdź przeznaczenie działki

2024-04-22 12:01:01 informacje
img

ŻARKI. Można korzystać z Systemu Informacji Przestrzennej. To nowoczesne i praktyczne narzędzie  wirtualnej administracji. Przydatne jednak przede wszystkim mieszkańcom. Każdy posiadacz działki na terenie Gminy Żarki może sprawdzić, jaki plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje na jego nieruchomości. 

System Informacji Przestrzennej (SIP) dla Miasta i Gminy Żarki zbudowany jest na podstawie mapy cyfrowej, do której dołączone są różnorodne bazy danych opisowych, w wypadku Żarek są to dane związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań.

SIP jest przydatny mieszkańcom na etapie np. sprzedaży lub zakupu nieruchomości.  Pomaga również urbanistom, czy architektom w zakresie wspomagania tworzenia dokumentów, decyzji, postanowień, opinii, raportów i zestawień. Natomiast przedsiębiorcom pozwala się zorientować w możliwościach inwestowania na danym terenie. Najważniejszym atutem jest wiarygodność danych.

SIP dostępny pod adresem: https://sip.gison.pl/zarki

Page generated in 0.0183 seconds.