Z ostatniej chwili

Stary Rynek na żywo online

2021-05-18 11:20:35 informacje
img

Niezależnie od tego, gdzie akurat jesteśmy, możemy „podejrzeć” częstochowski Stary Rynek po rewitalizacji – w czasie rzeczywistym. Dostępna jest już kamera z całodobowym widokiem na ten odnowiony zakątek miasta. Druga kamera, także służąca celom promocji architektonicznych walorów Częstochowy, skierowana jest na plac przed Jasną Górą - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Stary Rynek można podglądać poprzez stałopozycyjną (nieruchomą) kamerę, z której obraz jest transmitowany na bieżąco pod adresem https://czestochowa-rynek.webcamera.pl Z kolei widok błoni podjasnogórskich i klasztoru od strony alei Najświętszej Maryi Panny dostępny jest pod linkiem https://czestochowa-jasna-gora.webcamera.pl/
Instalację kamer miasto uzgodniło z podmiotem zewnętrznym, zainteresowanym transmitowaniem takiego przekazu. Za działanie kamer oraz podgląd obrazu w sieci oczywiście odpowiada obsługująca transmisję firma.   
Obie kamery – na Starym Rynku i u szczytu al. Sienkiewicza – służą wyłącznie celom promocyjnym Częstochowy. Z kolei zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa oraz zapobieganiu ewentualnym aktom wandalizmu służą 3 punkty kamerowe w rejonie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy” – umieszczono je przy ulicach Senatorskiej,  Stary Rynek i Mirowskiej. Na każdy punkt składają się 2 kamery. Łącznie w tamtym rejonie jest więc 6 kamer zewnętrznych włączonych w miejski system monitoringu wizyjnego obsługiwany przez centrum Straży Miejskiej. Kamery miejskiego monitoringu pomagają także czuwać nad bezpieczeństwem w okolicach Jasnej Góry, al. Sienkiewicza i parków miejskich – 3 maja i Staszica – podobnie jak w bardzo wielu innych punktach miasta.   
Szklany pawilon powstały na płycie Starego Rynku jest również wyposażony w system monitoringu wizyjnego CCTV, zainstalowany w pomieszczeniach komunikacji, stref wejściowych, pomieszczeń ekspozycji muzealnej, magazynów zbiorów. Dodatkowo wejście do budynku dozorują kamery umożliwiające identyfikację wchodzących osób. W pawilonie zamontowano łącznie 26 kamer. System obsługuje  administrator budynku, czyli Muzeum Częstochowskie, które przygotowuje obiekt do funkcjonowania związanego z prezentacją ekspozycji. Wkrótce ma też ogłosić konkurs na najemcę kawiarni, która ma działać w Muzeum. Zgodnie z warunkami projektu unijnego ma to być podmiot działający w formule spółdzielni socjalnej. Muzeum ma nadzieję, że kawiarenka ruszy w czerwcu.

Na zdjęciu: Widok z kamery ma Starym Rynku

 

Page generated in 0.0161 seconds.