Z ostatniej chwili

Stop przemocy rówieśniczej

2023-03-13 12:41:30 informacje
img

Z badań Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” wynika m.in., że 41 procent dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57 procent - ze strony rówieśników - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

„Przemoc rówieśnicza jest najbardziej rozpowszechnioną kategorią wiktymizacji, jakiej doznają dzieci i nastolatki” - napisano w raporcie.

Agresja fizyczna, przemoc psychiczna, a także cyberprzemoc to powszechne zjawiska wśród młodych osób. Osobami, które należą do grupy ryzyka bycia ofiarami przemocy w szkole, są uczniowie mniej popularni wśród rówieśników, osamotnieni, niemogący liczyć na wsparcie oraz pomoc innych. Według badań również brak wsparcia rodziców czy gorsza od przeciętnej sytuacja finansowa jest częstym czynnikiem prowadzącym do doświadczenia agresji rówieśniczej w szkole. Niemal co piąty uczeń pochodzący z rodzin najbiedniejszych staje się ofiarą przemocy.

Specyfika przemocy rówieśniczej polega na tym, że bardzo często ma ona świadków. Reakcje świadków mogą wpływać na zachowanie sprawcy i sytuację osób doświadczających przemocy. W badaniach wykazano, że do przemocy rówieśniczej w szkole dochodzi w większości przypadków w obecności osób trzecich. Gdy są one biernymi obserwatorami, przemoc trwa nadal, jednak gdy sprzeciwią się takim zachowaniom, mogą one zostać przerwane.

Nie bądź obojętny na przemoc rówieśniczą. Tylko skuteczne działanie może ochronić ciebie i innych przed agresją. Zgłaszaj przemoc lub jej podejrzenie do nauczycieli, pedagoga lub psychologa szkolnego. Nie zostawiaj nikogo bez pomocy. Nie obawiaj się zgłaszania, gdy dzieje ci się krzywda. Zaangażowanie dorosłych – rodziców, nauczycieli - może skutecznie obronić osoby doznające przemocy oraz pozwoli ukarać sprawców.

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy ciebie lub twoich rówieśników, możesz skorzystać z działających całodobowo i bezpłatnie:

• Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

• Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

 

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej: 34 366 31 21

 

Częstochowski Telefon Zaufania

• z telefonu stacjonarnego: 192 88

• z telefonu komórkowego: 34 192 88

 

Z Telefonu Zaufania mogą skorzystać - zachowując anonimowość - osoby cierpiące, dotknięte życiowymi dramatami, przeżywające trudności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, problemy związane m.in. z uzależnieniem, chorobą psychiczną, przemocą w domu czy w szkole, wykorzystywane seksualnie, osoby, które mają myśli samobójcze, które przeżywają jakikolwiek kryzys.

 

poradnia@gmail.com - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie 

 

W sytuacjach nagłych, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie:

112, 997

 

Pamiętaj, nie musisz radzić sobie sam z problemem przemocy! Przełam milczenie, poproś o pomoc!

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0163 seconds.