Z ostatniej chwili

Straż Miejska podsumowała ubiegły rok

2021-04-12 12:25:07 informacje
img

Ponad 31 tys. interwencji, z czego 14 tys. po zgłoszeniach telefonicznych od mieszkańców to efekt ubiegłorocznej pracy częstochowskich strażników miejskich. Większość przypadków kończyła się pouczeniami - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej od 30 lat patrolują ulice miasta i reagują na zgłoszenia mieszkańców. W 2020 r. strażnicy podjęli 31225 interwencji, z czego 14672 na telefoniczny wniosek. Na interwencje złożyły się: 7683 wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, 5947 wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 4555 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 4366 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 1302 wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu oraz 1143 wykroczenia przeciwko utrzymaniu czystości i porządku (i inne). Podczas służby funkcjonariusze wystawili 22377 pouczeń, nałożyli 4023 mandaty (12,8% wszystkich interwencji) i skierowali 103 wnioski o ukaranie do Sądu. Dodatkowo częstochowscy strażnicy miejscy obsłużyli 755 interwencji ujawnionych przez operatorów miejskiego monitoringu.

Page generated in 0.0149 seconds.