Z ostatniej chwili

Transport publiczny i Miejski Zarząd Dróg

2021-04-02 13:40:29 informacje
img

Od 1 kwietnia z przyczyn formalnych zmieniła się organizacja transportu publicznego w Częstochowie. Została wydzielona ze struktury MZDiT, a sprawami z nim związanymi od teraz zajmować się będzie Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta – informuje Biuro Prasowe magistratu. 

Zmiana organizacyjna powoduje, że Miejski Zarząd Dróg i Transportu skraca swą nazwę do Miejskiego Zarządu Dróg.

Włączenie spraw związanych z organizacją transportu publicznego w strukturę Urzędu Miasta wynika z wykładni prawnej, której opis znalazł się w uzasadnieniu do uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg przyjętej przez Radę Miasta pod koniec stycznia.

Wydzielenie spraw transportu ze struktury MZDiT ma rozdzielić sprawy transportu od zarządzania drogami. MZD (bez transportu) zajmuje się zarządzaniem drogami i jako jednostka budżetowa jest nadzorowana przez Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta. Natomiast sprawy organizowania transportu w mieście – jako zadanie gminy – ustalać będzie Biuro Inżyniera Ruchu.

Choć zmiana wynika głównie z przyczyn formalnych, powinna sprzyjać lepszej koordynacji zadań związanych z transportem publicznym.

Zespół, który dotychczas zajmował się organizacją transportu publicznego, nie zmieni swojej lokalizacji - będzie nadal urzędował w budynku MZD przy ul. Legionów, ale już w strukturze Biura Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta. Z przyczyn lokalowych jest bardzo prawdopodobne, że reszta Biura także przeniesie się później na ul. Legionów.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0182 seconds.