Z ostatniej chwili

Traugutta gotowa

2023-01-11 12:25:59 informacje
img

Pod koniec ubiegłego roku zostały zakończone prace związane z odwodnieniem i rozbudową ul. Traugutta - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Roboty budowlane ruszyły w 2021 r. Ich zakres był ogromny, bo obejmował budowę: kanalizacji deszczowej (długości ponad 1,5 km) wraz z przyłączami, zbiornika chłonno-odparowującego, drogi gminnej, zjazdów, chodnika, skrzyżowań z ulicami przyległymi, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę wodociągu, przyłączy sanitarnych, sieci gazowej wraz z przyłączami, sieci i przyłączy elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Przy okazji inwestycji posadzono 32 drzewa (wiśnie i czereśnie) i dodatkowe trawniki.

Nowa droga ma długość blisko 1,4 km oraz szerokość jezdni 5,5 m. Chodnik jest szerokości 2 m. Całkowita powierzchnia zbiornika chłonno-odparowującego, który służył będzie odwodnieniu całej okolicy, to blisko 3,9 tys. m kw.,

Koszt inwestycji to 8 mln 778 tys. zł (z czego dofinansowanie w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynoszące ponad 3,5 mln zł).

Inwestycja pozwoli uporządkować gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi wzdłuż ul. Traugutta, a co za tym idzie, zapobiegnie zalewaniu okolicznych terenów.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0188 seconds.