Z ostatniej chwili

Trenuj jak żołnierz

2023-04-24 11:42:20 informacje
img

Wojskowe Centrum Rekrutacji  w Częstochowie śladem propozycji MON zachęca  wszystkich, którzy mają ukończone 18 lat i obywatelstwo polskie do udziału  w projekcie „Trenuj jak żołnierz”. Jego celem jest przeszkolenie chętnych oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Projekt umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe dwuetapowe szkolenie wojskowe. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap ma się odbywać w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca oraz 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych w całym kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich. W trakcie trwania szkolenia wojsko zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługiwać ma wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy - 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl.

Można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie lub drogą mailową).

Więcej informacji o projekcie m.in. na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie

Page generated in 0.0169 seconds.